/Sąd Najwyższy o prawie wyborczym

Sąd Najwyższy o prawie wyborczym

Po kilku miesiącach Sąd Najwyższy był łaskaw odpowiedzieć, w trybie administracyjnym, na formalnie złożony wniosek w sprawie legalności wyborów.
Pytaliśmy Sąd Najwyższy o sprawę finansowania wyborów, w tym kampanii partii politycznych, o sprawę progu wyborczego, biernego prawa wyborczego i wiele innych istotnych kwestii.

http://wswm.org.pl/blog/kodeks-wyborczy-wnioski-do-pierwszego-prezesa-sn/

Odpowiedź Sądu Najwyższego, udzieloną w trybie administracyjnym pozostawiamy bez komentarza.

Pozostaje jeszcze tryb wyborczy, konstytucyjny i ewentualnie międzynarodowy.

Odpowiedź SN1
Odpowiedź SN2
Odpowiedź SN3

About Wojciech Papis

przedsiębiorca; prezes Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość; wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG; uczestnik Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
1 105 wyświetlen