Jarosław Kaczyński jako ostatni zderzak okrągłego stołu

Jak podaje niezalezna.pl z 8.05.2015, prezes PiS Jarosław Kaczyński na niedawnym spotkaniu w Klubie Ronina po raz kolejny zaatakował Pawła Kukiza

więcej...

Proporcjonalny przekręt konstytucyjny

W polskiej Konstytucji z 1997 roku, uchwalonej pod osobistymi auspicjami Aleksandra Kwaśniewskiego, a partyjnymi postkomunistów SLD i postkomunistów PSL

więcej...

Pojedynczy głos przechodni

Partiokracja… Rządy partii… tak powinien się właściwie nazywać ustrój, w którym żyjemy. To partie polityczne, dzięki budżetowym subwencjom, progom wyborczym i proporcjonalnej ordynacji wybierają posłów. Obywatele pozbawieni są możliwości wskazania konkretnej osoby na liście partyjnej, mogą co najwyżej wskazać preferowanego kandydata bez żadnej siły sprawczej. Jest to dokładne odwzorowanie hasła z czasów słusznie minionych „głosuj …

więcej...

Czy „jednomandatowy mit”?

Felieton Konrada Piaseckiego pt. „Jednomandatowy mit”, zamieszczony w Interia Fakty, wpisuje się niestety w niezbyt chlubną praktykę dziennikarstwa polskiego. Z grubsza rzecz biorąc jej ciemna strona polega na tym, by zamiast analizować kwestię czy problem – etykietuje się go. Tak właśnie autor felietonu uczynił: propozycji ważnej i potrzebnej reformy polskiego systemu wyborczego, jaką jest wprowadzenie …

więcej...

Rzecz o fałszowaniu wyborów

Elity władzy III RP po 16 listopada już nie mogą udawać, że z polskimi wyborami i polską demokracją wszystko jest w porządku.

więcej...

Kilka dobrych słów o JOW-ach – polemika

Piotr Wójcik w artykule „Kilka złych słów o JOW-ach” pochylił się nad problematyką ordynacji wyborczej, krytykując wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Tekst zawiera wiele nieporozumień i mitów dotyczących JOW-ów.

więcej...

Sąd Najwyższy o prawie wyborczym

Po kilku miesiącach Sąd Najwyższy był łaskaw odpowiedzieć, w trybie administracyjnym, na formalnie złożony wniosek w sprawie legalności wyborów. Pytaliśmy Sąd Najwyższy o sprawę finansowania wyborów, w tym kampanii partii politycznych, o sprawę progu wyborczego, biernego prawa wyborczego i wiele innych istotnych kwestii. http://wswm.org.pl/blog/kodeks-wyborczy-wnioski-do-pierwszego-prezesa-sn/ Odpowiedź Sądu Najwyższego, udzieloną w trybie administracyjnym pozostawiamy bez komentarza. Pozostaje …

więcej...

Odpowiedź na wpis dra Jarosława Flisa

Na wstępie chciałbym sprostować, że wpis Przykład idzie z góry nie stanowi oficjalnego stanowiska Fundacji Sapere Aude, a jego autorem jest moja skromna osoba (Miłosz Węgrzyn – absolwent politologii i student prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, szef działu Redakcja w Fundacji Sapere Aude).

więcej...