/Działalność i władze Stowarzyszenia

Działalność i władze Stowarzyszenia

klockiDziałalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” im. prof. Jerzego Przystawy to organizacja działająca w ramach Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, będąca wsparciem organizacyjnym i technicznym dla Ruchu. Celem statutowym Stowarzyszenia jest doprowadzenie do zmiany systemu wyborczego i wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.

Statut Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” im. prof. Jerzego Przystawy

Stowarzyszenie zorganizowało dotychczas setki wydarzeń. Inicjuje prelekcje, spotkania, debaty i różne inne eventy. Prowadzi działania edukacyjne, popularyzatorskie oraz prace merytoryczne. Ostatnio opracowaliśmy m.in. podział Polski na 460 okręgów oraz projekt zmian w kodeksie wyborczym.

Uzyskaliśmy szerokie poparcie dla naszego postulatu wśród środowisk samorządowych, naszą akcję Zmieleni.pl poparło w Internecie ponad 125 tys. osób, nasza społeczność na Facebooku to ponad 40 tys. osób. Z wszystkimi tymi osobami pozostajemy w kontakcie poprzez m.in. newslettery lub prowadzony fanpage.

Od lat Ruch JOW wydaje wiele materiałów i publikacji związanych z tematyką ordynacji wyborczych. I w dalszym ciągu jest to działalność bardzo potrzebna, bo nadal główną przeszkodą na drodze do naprawy państwa jest niewiedza jego obywateli. Dystrybuujemy broszury i ulotki, publikujemy w mediach lokalnych i ogólnopolskich, dajemy odczuć politykom, jak ważne są postulowane przez nas zmiany.

W najbliższym czasie będziemy kontynuować nasze działania. Jeszcze większy nacisk chcemy położyć na edukację i spotkania w całej Polsce.

Podstawowe dane:

Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” im. prof. Jerzego Przystawy
ul. Białoskórnicza 3/1, 50-134 Wrocław
KRS: 0000055369, NIP: 8971631061, REGON: 932147380

nr konta do wpłat: PKO BP: 75 1020 3714 0000 4202 0084 7335

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Sprawozdania finansowe

Prowadzimy jedną z najbardziej skrupulatnych sprawozdawczości finansowych
z polskich organizacji pozarządowych.

Podsumowania wpływów i wydatków znajdziesz tutaj

Zarząd Stowarzyszenia:

Tomasz J. Kaźmierski, Southampton – Prezes Zarządu
Wojciech Kaźmierczak, Wrocław – Wiceprezes Zarządu
Anna Niedziałkowska, Warszawa – Wiceprezes Zarządu
Maciej Skwara, Wrocław – Dyrektor Biura
Patryk Hałaczkiewicz, Wrocław – Członek Zarządu
Mateusz Milian, Wrocław – Członek Zarządu
Tadeusz Rogowski, Koszalin – Członek Zarządu
Włodzimierz Urbańczak, Poznań – Członek Zarządu
Paweł Wołczański, Warszawa – Członek Zarządu
Edward Wóltański, Lubin – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Piotr Krajewski, Wrocław
Agnieszka Przystawa, Wrocław
 

◀ Jerzy Przystawa – twórca RuchuWesprzyj naszą działaność ▶