/JOW – za i przeciw – Konferencja w Poznaniu

JOW – za i przeciw – Konferencja w Poznaniu

 

9 czerwca 2011 roku w Poznaniu odbyła się pod patronatem Prezydenta Poznania Konferencja Samorządowa "Obywatel w świetle Kodeksu Wyborczego", zorganizowana przez Poznański Ruch Obywatelski, Unię Wielkopolan oraz Ruch na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

 

W konferencji uczestniczyli między innymi: Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, prof. Jerzy Przystawa, prof. Andrzej Stelmach, prof. Paweł Churski oraz wieli innych znakomitości oraz młodzież – magistranci z Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, którzy przeprowadzili Debatę Oksfordzką – w celu udowodnienia tezy że: obowiązująca w Polsce ordynacja proporcjonalna degeneruje partie polityczne. Magistranci udowodnili przewagę ordynacji większościowej w jednomandatowych okręgach wyborczych, co spotkało się z uznaniem audytorium, które w glosowaniu miażdżącą przewagą opowiedziało się za zmianą ordynacji wyborczej w Polsce na większościową.

 

Gościem honorowym konferencji była pani profesor Teresa Rabska.

 

Prezydent Poznania przedstawił w swoim referacie konieczność obrony finansowej samorządów, jak również opowiedział się za Jednomandatowymi Okręgami Wyborczymi oraz ordynacją większościową.

 

Profesor Jerzy Przystawa wielokrotnie argumentował na rzecz ordynacji większościowej, demaskując obecny system wyborczy jako niewydolny i fałszywy, sprowadzający obecnie wyborcę w Polsce do roli pańszczyźnianego chłopa pozbawionego w istocie biernego prawa wyborczego.

 

W imieniu Ruchu na rzecz JOW głos zabrali również Wojciech Papis oraz Jerzy Gieysztor.

 

Nowy Kodeks Wyborczy nie niesie w istocie przełomu, jeśli chodzi o ochronę praw wyborczych obywateli, co więcej utrwala on bezprawie i omijanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez ustawodawcę.

 

Dlatego powinniśmy zawalczyć razem o zmianę tego patologicznego stanu rzeczy.

 

Okażmy naszą solidarność, poprzyjmy prawdziwą demokrację, bądźmy razem na Marszu o JOW w Warszawie 8 października tego roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* zdjęcia – archiwum JOW

 

About Wojciech Papis

przedsiębiorca; prezes Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość; wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG; uczestnik Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
838 wyświetlen