/Wnioski do Prezesa Sądu Najwyższego oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich

Wnioski do Prezesa Sądu Najwyższego oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich

Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość nadało bieg prawny we wnioskach do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich (w załączeniu) w celu uchylenia w Trybunale Konstytucyjnym pozaustrojowych przepisów ustaw związanych z wyborami.

 

Niekonstytucyjny – naszym zdaniem-  jest przepis ustawy wprowadzający 5% próg wyborczy oraz przepisy dotyczace najogólniej rzecz biorąc finansowania kampanii wyborczych przez partie polityczne. Jakikolwiek próg wyborczy w wyborach do Sejmu stoi również w jawnej sprzeczności z ideą Jednomandatowych Okręgów Wyborczych i muszą sobie z tego zdawać sprawę ci wszyscy polityczni faryzeusze.
 

Wniosek do Pierwszego Prezesa SN

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 


Pozdrawiam,
Wojciech Papis


 
www.kph.pl
www.obywateleisprawiedliwosc.pl

 

About Wojciech Papis

przedsiębiorca; prezes Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość; wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG; uczestnik Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
796 wyświetlen