„Tak” dla Pawła Kukiza, „nie” dla systemu prezydenckiego

Wśród wielu postulatów reformy ustroju polskiego wymienia się konieczność wprowadzenia „systemu prezydenckiego”. Do zwolenników systemu prezydenckiego zaliczyłbym Stanisława Tymińskiego oraz Stanisława Michalkiewicza. Jednak, bezpośrednim powodem niniejszej notatki jest wypowiedź jednego z kandydatów na prezydenta. W toku jednego z ostatnich spotkań wyborczych w Koszalinie Paweł Kukiz wypowiedział się o „systemie prezydenckim”: „Prezydent jest osobą, która ma …

więcej...

Spadochroniarstwo europejskie

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Partie polityczne i kandydaci obudzili się z zimowego letargu. W końcu do wyborów pozostały mniej niż dwa miesiące.

więcej...

Sąd Najwyższy o prawie wyborczym

Po kilku miesiącach Sąd Najwyższy był łaskaw odpowiedzieć, w trybie administracyjnym, na formalnie złożony wniosek w sprawie legalności wyborów. Pytaliśmy Sąd Najwyższy o sprawę finansowania wyborów, w tym kampanii partii politycznych, o sprawę progu wyborczego, biernego prawa wyborczego i wiele innych istotnych kwestii. http://wswm.org.pl/blog/kodeks-wyborczy-wnioski-do-pierwszego-prezesa-sn/ Odpowiedź Sądu Najwyższego, udzieloną w trybie administracyjnym pozostawiamy bez komentarza. Pozostaje …

więcej...

Leszek Miller vs Stefan Romecki. W Koszalinie o ordynacji wyborczej i umiejętności liczenia

Do Koszalina przyjechał Leszek Miller, prawdziwy mężczyzna, którego poznaje się nie po tym jak zaczyna, ale po tym jak kończy. Jak pamiętamy, były premier Polski zakończył swoje urzędowanie w atmosferze skandalu korupcyjnego, co jednak prawdziwym mężczyznom zdarza się, zwłaszcza jeśli należą do SLD. To właśnie ta partia, która obiecała mieszkańcom Pomorza środkowego, skrzywdzonym przez reformę …

więcej...

JOW-y czyli niezależność

Spór pomiędzy zwolennikami ordynacji proporcjonalnej (obowiązującej obecnie w naszym nieszczęsnym kraju), a większościowej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi (JOW-ami) trwa w najlepsze i nic nie wskazuje na to, by miał się kiedykolwiek skończyć.

więcej...

Wybory w RFN: ani równe, ani proporcjonalne, ani bezpośrednie

Kilka miesięcy temu antyrządowi demonstranci w Bułgarii żądali prawa wyboru swych przedstawicieli, zamiast głosowania na partie polityczne. Media RFN, informując o tych protestach podawały, że demonstranci domagali się takich wyborów, jak w Niemczech.

więcej...

Ordynacja JOW to anarchia?

W historii często nas Polaków opisywano jako anarchistów. Jako ludzie kochający wolność nie lubimy żadnej władzy, bo władza zmusza nas do rzeczy sprzecznych z naszym osobistym interesem. Jesteśmy nieufni w stosunku do władzy, która ogranicza nasze pole działania.

więcej...

Wpływ ordynacji wyborczej do parlamentu na gospodarkę kraju

Główna teza dowodzona w niniejszym artykule to twierdzenie, iż w ustroju gabinetowo-parlamentarnym ordynacja wyborcza ma potencjalnie istotny, choć pośredni wpływ na gospodarkę kraju, dzięki bezpośredniemu wpływowi na proces wyborczej selekcji parlamentarnych elit politycznych, których jakość zasadniczo decyduje o jakości państwa prowadzącego polityki gospodarcze. O tym czy ten wpływ staje się realny, decyduje kontekst socjopolityczny danego …

więcej...
Strona 1 z 212