/30 sierpnia – Marsz JOW w Warszawie

30 sierpnia – Marsz JOW w Warszawie

Szanowni Wyborcy, Rodacy, Koleżanki i Koledzy WoJOWnicy,
stoimy w przededniu historycznego REFERENDUM, które może zadecydować o kształcie ustroju Polski i o przyszłości następnych pokoleń Polaków.

Ordynacja wyborcza jest tym w demokracji, czym historia i tradycja dla Państw i narodów.

Właściwa, dobra, uczciwa i sprawiedliwa ordynacja wyborcza to fundament rozwoju, bogactwa i siły państwa oraz Obywateli.

Obecna ordynacja tzw. proporcjonalna nie spełnia podstawowych standardów demokratycznego państwa prawa, jest de facto oszustwem wyborczym nad urną, sposobem, aby tzw. elity mogły trwać i trwać przy władzy.

Pytania referendalne nie zostały najszczęśliwiej sformułowane, tym niemniej naszym wspólnym obowiązkiem jest pójść na Referendum i zagłosować.

Prof. Jerzy Przystawa, którego miałem zaszczyt znać, i z którym miałem przyjemność współpracować, zawsze podkreślał, że największym wyborczym oszustwem obecnej ordynacji proporcjonalnej jest pozbawienie wyborcy skorzystania z podstawowego prawa – biernego prawa wyborczego.

Zatem zwróćmy się do naszych rodzin, przyjaciół, znajomych, a nawet do ludzi na ulicy wokół nas. Stańmy z ulotkami w ruchliwych centrach miast, jak i z banerami, i plakatami, gdzie tylko się da, aby promować i zachęcać do udziału w REFERENDUM.

My – Polacy w większości opowiemy się za ordynacją większościową w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych (JOW), czyli taką jaka obowiązuje np. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, czy innych wysokorozwiniętych krajach.

Odrzucimy finansowanie partii politycznych z budżetu państwa.

Ważna jest frekwencja, aby REFERENDUM było ważne.

30 sierpnia odbędzie się w Warszawie kolejny Marsz JOW.

Chcemy, abyśmy w przededniu REFERENDUM zaprezentowali się licznie, razem z rodzinami i znajomymi. NIECH NAS BĘDZIE WIELE TYSIĘCY!

Razem dokonamy niemożliwego!

Pozdrawiam,

Wojciech Papis
Koordynator Ruchu Społecznego Obywatele do Sejmu
Pełnomocnik KWW Obywatele do Sejmu
www.obywateledosejmu.pl

na zdjęciu: Wojciech Papis i prof. Jerzy Przystawa na Marszu o JOW w 2008 roku

About Wojciech Papis

przedsiębiorca; prezes Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość; wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG; uczestnik Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
246 wyświetlen