/śp. ks. Jan Kurdybelski 1925-2018

śp. ks. Jan Kurdybelski 1925-2018

Wczoraj 5 lipca 2018 r., zmarł, w wieku 93 lat, ksiądz Jan Jakub Kurdybelski. Ksiądz Kurdybelski od około dwudziestu lat był ofiarnym uczestnikiem Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, naszym Kapelanem Honorowym, jak go określał twórca Ruchu profesor Jerzy Przystawa. Ksiądz Jan był przykładem obywatelskich cnót, prawdziwie rozumianego patriotyzmu, społecznej aktywności i zaangażowania. Mimo podeszłego wieku, zmagając się z problemami zdrowotnymi, uczestniczył w konferencjach Ruchu JOW, marszach Ruchu na Warszawę, celebrował msze Ruchu, m.in. msze w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze rozpoczynającą I Marsz na Warszawę.

Był postacią niezwykle barwną i charyzmatyczną. Zajmował się nie tylko pracą katechetyczną i duszpasterską, ale także działalnością naukową i publicystyczną. Należał do Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu, wygłaszał odczyty, publikował artykuły na łamach takich czasopism, jak Semper Fdelis, Promyk, Jutrzenka, Powściągliwość i Praca i Nowe Życie. Współpracował z Gazetą wydawaną w Toronto, w której opublikował wiele artykułów o tematyce religijnej i historycznej. Współpracował też z Wrocławską Gazetą Polską.

W 1983 roku zainicjował spotkania naukowe przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych we Wrocławiu, które odbywały się co miesiąc i skupiały przedstawicieli wrocławskiego środowiska akademickiego. Uczestniczył w około 150 spotkaniach z udziałem członków Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, które rozpoczynał nauką ascetyczną i na których odbywały się prelekcje i wykłady. Ksiądz Jan Kurdybelski jest autorem kilku książek: „Biskup Wincenty Urban 1911-1983”, „Żydzi elementem polskiego pejzażu”, „Święty Justyn męczennik”, „Wydarzenia połockie”. Na łamach rocznika Instytutu Józefa Piłsudskiego Niepodległość (Nowy Jork-Londyn 1995) opublikował rozprawę „Minkowiczanie”. Ksiądz Jan był członkiem Wilhelm-Fraenger-Gesellschaft E. V. w Poczdamie oraz współpracownikiem organizacji Mut zur Ethik w Szwajcarii.

Cześć Jego pamięci!

—————————————–

Msza pogrzebowa ks. Jana Kurdybelskiego celebrowana będzie we wtorek, 10 lipca 2018, o godz. 16.00 w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pany w Mrzygłodzie – Myszkowie.

Po mszy nastąpi złożenie trumny do grobu na cmentarzu parafialnym.


prof. Michał Mierzejewski i ks. Jan Kurdybelski, Wrocław, 11 listopada 2008

zdjęcia: archiwum JOW
na zdjęciu od góry: ks. Jan Kurdybelski i prof. Jerzy Przystawa, Wrocław, 11 listopada 2008

About Tomasz J. Kaźmierski

Tomasz J. Kaźmierski – elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW od 2016 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
7 416 wyświetlen