/Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia JOW

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia JOW

W sobotę 24 lipca 2021 o godzinie 11. w Krajowym Biurze Ruchu JOW we Wrocławiu, przy ul. Białoskórniczej 3/1, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”.

Obrady będą się składać z następujących punktów:
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Zarządu.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.
7. Propozycje programowe na najbliższy rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Spotkanie ma charakter zamknięty.
W głosowaniu mogą uczestniczyć tylko ci członkowie Stowarzyszenia JOW, którzy regularnie opłacali składki członkowskie.
Przypominamy i apelujemy o uregulowanie składek za 2020 r.

Tagi:
1 016 wyświetlen