/Konferencja naukowa „100-lecie Konstytucji marcowej – geneza, postanowienia, zasady ustrojowe”

Konferencja naukowa „100-lecie Konstytucji marcowej – geneza, postanowienia, zasady ustrojowe”

Konferencja naukowa, organizowana w sobotę 13 marca 2021 r. wspólnie przez Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” im. prof. Jerzego Przystawy oraz Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, poświęcona jest 100-leciu Konstytucji marcowej, uchwalonej przez Sejm ustawodawczy odrodzonej Rzeczypospolitej w dniu 17 marca 1921 roku.

Sejm Wielki uchwalił w 1791 roku wiekopomną Konstytucję 3 maja, której 230. rocznicę również będziemy w tym roku obchodzić. Pokojowe, demokratycznie wprowadzane w życie reformy Sejmu Wielkiego, w tym uchwalenie Konstytucji 3 maja, uporządkowanie ustroju państwa, a także rozszerzenie praw wyborczych na mieszkańców miast, stawiały Rzeczpospolitą w europejskiej czołówce państw rządzonych przez oddolne mechanizmy demokratyczne, szanujących wolności i prawa jednostek. Reformy te były zagrożeniem dla zaborców. Z powodu swych reform i następującej poprawy sytuacji politycznej Rzeczpospolita została zaatakowana zbrojnie, dwa lata po uchwaleniu Konstytucji 3 maja dokonano drugiego rozbioru, a po przegranej insurekcji kościuszkowskiej, trzeciego rozbioru, który na 123 lata wymazał Polskę z mapy Europy.

Kiedy wybuch pierwszej wojny światowej stworzył szansę na odbudowę niepodległej było naturalne, że w wielu środowiskach, zarówno w Polsce pod zaborami, jak i wśród Polaków na emigracji rozgorzała debata o formie ustrojowej mającej się odrodzić Rzeczypospolitej.

Konstytucja marcowa jest owocem toczonych wtedy debat i politycznych sporów. Będziemy mówić o okolicznościach, które doprowadziły do powstania i uchwalenia tej Konstytucji. Cofnięcie koła historii o 123 lata i odtworzenie wielonarodowej Rzeczypospolitej sprzed zaborów nie było oczywiście możliwe.

Od upadku Rzeczypospolitej minęło kilka pokoleń i na ziemiach polskich nastąpiły istotne zmiany kulturowe. W XIX wieku powstało nowe pojęcie narodu etnicznego. W 1918 roku nie było dokładnie wiadomo, kto jest Polakiem, a kto nie. Sejm ustawodawczy pracował w bardzo trudnych warunkach. Niepodległe państwo polskie nie było jeszcze powszechnie uznane na arenie międzynarodowej. 1921 rok to czas, kiedy Polska dopiero co odparła śmiertelne zagrożenie ze strony Rosji bolszewickiej, trwało jeszcze trzecie powstanie na Śląsku, nie były jeszcze ustalone granice. Toczyły się też wewnętrzne spory polityczne. Będziemy te okoliczności analizować i omawiać. Wszystkich serdecznie zapraszamy na naszą konferencję. Uczcijmy godnie polską tradycję konstytucyjną i doceńmy pozytywny wkład naszych przodków w europejskie dziedzictwo prawne. To jest nasza duma i nasz obowiązek.

Link do wydarzenia:
https://zoom.us/j/99195644382

KONFERENCJA ON-LINE
13 marca 2021 (sobota)

100-lecie Konstytucji marcowej – geneza, postanowienia, zasady ustrojowe

PROGRAM
11.00-11.15 otwarcie konferencji

11.15-12.30 I PANEL
11.15-11.40 – prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz, Wewnątrzpolityczne i międzynarodowe uwarunkowania prac nad Konstytucją
11.40-12.05 – prof. dr inż. Tomasz Jerzy Kaźmierski, Debata ustrojowa w latach 1913-1921 – Polacy w Kraju i na emigracji
12.05-12.30 – Piotr Gaglik, Dwie koncepcje Senatu w dyskusji o Konstytucji marcowej
12.30-12.50 – dyskusja

12.50-14.05 II PANEL
12.50-13.15 – prof. dr hab. Artur Ławniczak, Republikańskość Konstytucji marcowej 1921 r.
13.15-13.40 – dr hab. Zdzisław Ilski, prof. PWr, Formuła wyborcza w Konstytucji Marcowej 1921 r. Geneza i następstwa
13.40-14.05 – prof. dr hab. Antoni Zdzisław Kamiński, Kilka refleksji ogólnych na temat Konstytucji marcowej 1921 r.
14.05-14.25 – dyskusja

14.30 zakończenie konferencji

Link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/177615410600216

 

About Tomasz J. Kaźmierski

elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
261 wyświetlen