/Śp. prof. Witold Kieżun (1922-2021)

Śp. prof. Witold Kieżun (1922-2021)

Z wielkim smutkiem informujemy, że 12 czerwca 2021 zmarł prof. Witold Kieżun – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, teoretyk zarządzania; żołnierz Armii Krajowej, podporucznik czasu wojny, powstaniec warszawski, więzień łagrów. Kawaler Orderu Virtuti Militari. Nagrodzony doktoratami honoris causa czterech uczelni wyższych. Autor kilkudziesięciu książek i skryptów naukowych, a także kilkuset artykułów. Był honorowym członkiem Polskiej Akademii Nauk, a także honorowym obywatelem miasta stołecznego Warszawy.

Niezwykły człowiek, wielki patriota i nasz sojusznik w sprawie zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenia JOW.

W październiku 2008 roku prof. Witold Kieżun tak pisał:

„Obecna elita polityczna Polski jest rażąco niesprawna, wybierana jest bowiem na zasadzie parytetu partyjnego zgodnie ze starą praktyką PRL-u. Straciliśmy dotychczas masę możliwości strategicznego rozwoju przez fatalny dobór kadr kierowniczych tą metodą. Podstawowym warunkiem radykalnego usprawnienia zarządzania publicznego w Polsce jest zmiana ordynacji wyborczej i radykalna zmiana całej politycznej kadry kierowniczej. Tylko poprzez JOW może być zrealizowany radykalny plan usprawnienia zarządzania publicznego. Wprowadzenie JOW jest pierwszym i najważniejszym postulatem reformy państwa. Zadziwiająca jest tu polityka Platformy Obywatelskiej, która w swoim programie wyborczym propagowała ten system i zebrała setki tysięcy podpisów pod apelem o jej wprowadzenie, a teraz, jak doszła do władzy wycofuje się. Jest to zrozumiałe boi się, że straci swój priorytet, bo w wyniku JOW w Sejmie znaleźliby się innego kalibru posłowie i zarówno Platforma, jak i inne partie, mają małe szanse na utrzymanie swojej pozycji. Powtarzam: tylko JOW może doprowadzić do radykalnego usprawnienia zarządzania publicznego naszej Ojczyzny”.

Prof. Witold Kieżun przeżył 99 lat.

Cześć Jego pamięci!

*na zdjęciu: Marian Dzięcioł, prof. Jerzy Przystawa i prof. Witold Kieżun w Łochowie w 2007 r.

751 wyświetlen