/Pożegnanie śp. Janusza Sanockiego (1954-2020)

Pożegnanie śp. Janusza Sanockiego (1954-2020)

Z żalem żegnamy Janusza Sanockiego (5 marca 1954 – 7 grudnia 2020), wieloletniego uczestnika Obywatelskiego Ruchu JOW. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Janusz Sanocki przyłączył się do Ruchu JOW założonego w 1993 roku przez profesora Jerzego Przystawę. Poznali się w więzieniu w Nysie, gdzie byli internowani w stanie wojennym w 1982 roku.

Janusz Sanocki walnie przyczynił się do promocji idei jednomandatowych okręgów wyborczych w środowiskach samorządowych, aktywnie pełniąc przez wiele lat funkcje w nyskich instytucjach samorządowych i organizując liczne akcje Ruchu JOW. W 1999 roku, jako burmistrz Nysy, zorganizował w Nysie Ogólnopolską Konferencję Samorządową „Poseł z każdego powiatu”, w której uczestniczyli samorządowcy z całego kraju. Była to pierwsza z licznych konferencji i wydarzeń poświęconych idei reformie ordynacji wyborczej, odbywających się w środowiskach samorządowych. Janusz Sanocki był współorganizatorem wielu z tych konferencji oraz innych wydarzeń Ruchu, w tym „Marszu na Warszawę”.

W 2000 r. został prezesem Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „JOW”. W 2004 r. został ponownie wybrany ma drugą kadencję i pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia JOW do 2008 roku. Jest autorem licznych artykułów promujących ideę JOW w prasie krajowej i lokalnej. W 2005 roku wydał książkę „WoJOWnicy”, która dokumentuje historię pierwszych dziesięciu lat działalności Ruchu. W latach 2015-2019 był posłem na Sejm RP.

Cześć Jego pamięci.

* Na zdjęciach Janusz Sanocki podczas IV Marszu na Warszawę w 2008 r.

 

About Tomasz J. Kaźmierski

Tomasz J. Kaźmierski – elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW od 2016 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
790 wyświetlen