/Listopadowa Konferencja Ruchu JOW – 14.11.2020

Listopadowa Konferencja Ruchu JOW – 14.11.2020

Senat RP ustanowił niedawno, że rok 2021 będzie Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej. Konferencja Listopadowa Ruchu JOW, która odbędzie się online w najbliższą sobotę 14 listopada, rozpoczyna ciąg wydarzeń poświęconych naszej tradycji ustrojowej. Zapraszam. Link do wydarzenia podany jest poniżej.

Nadchodzący rok 2021 to rok dwóch rocznic o niezwykłym znaczeniu dla kultury polskiej: 230-lecia Konstytucji 3 maja i 100-lecia Konstytucji marcowej. Obie konstytucje wyrastają z wielowiekowej tradycji życia publicznego w Polsce traktującej państwo jako dobro wspólne, a prawo jako reguły chroniące wolność obywateli i stawiające obywateli ponad władzą.

Mamy obowiązek pamiętać o naszych konstytucjach, które były wyrazem troski naszych przodków o dobro Rzeczypospolitej i wniosły pozytywny wkład w europejskie dziedzictwo prawne.

Konstytucja marcowa z 1921 roku była próbą powrotu do chlubnych tradycji dawnej Rzeczypospolitej. Była dowodem, że państwo polskie odrodziło się jako demokratyczna, gwarantująca silną ochronę praw jednostki, wspólnota. Jej uchwalenie było poprzedzone przyznaniem kobietom pełni praw wyborczych i przeprowadzeniem istotnych reform społecznych.

O tym wszystkim, a także o wizji niezbędnych reform ustrojowych w dzisiejszej Polsce, będziemy mówić w najbliższą sobotę.

 

Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/84904102535

 

Program Listopadowej Konferencji Ruchu JOW
Polska tradycja konstytucyjna – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

11.00-11.15 – Otwarcie konferencji
prof. dr inż. Tomasz Jerzy Kaźmierski, dr Wojciech Kaźmierczak

11.15-13.15 – Panel ekspercki
dr hab. Zdzisław Ilski, prof. PWr, Droga do Konstytucji marcowej 1921 r.
prof. dr h.c. mult. Mirosław Matyja, Polskie konstytucje
dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK, Rodzaj systemu wyborczego a cel reprezentacji politycznej
prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski, Fenomen ciągłości polskiej tradycji ustrojowej
prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński, Racje szaleńców: jak błędy młodości mszczą się w wieku dojrzałym

Dyskusja kończąca panel

13.15-14.15 – Panel samorządowy Wyzwania dla samorządu w dobie COVID-19
Prowadzenie: Patryk Hałaczkiewicz – działacz samorządowy i społeczny, Ruch na rzecz JOW, Bezpartyjni Samorządowcy

Paneliści:

dr Elżbieta Hibner – polityk, urzędniczka państwowa i samorządowa, W latach 1990–1996 zastępca prezydenta Łodzi. Od 1997 do 2001 w administracji rządowej jako doradca premiera Jerzego Buzka, szef gabinetu politycznego i następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, a od grudnia 2000 do sierpnia 2001 jako wiceminister w resorcie finansów, od 2006 do 2010 członek zarządu województwa łódzkiego.

Jarosław Obremski – samorządowiec i polityk, senator VIII i IX kadencji, od 2019 wojewoda dolnośląski. W latach 2001 -2011 wiceprezydent Wrocławia.

Paweł Wybierała – samorządowiec, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, burmistrz Milicza w latach 2010-2014. W latach 2014-2018 kierownik wydziału promocji i rzecznik prasowy starosty lubińskiego.

Piotr Roman – samorządowiec i polityk, Prezydent Bolesławca od 2002, Prezydent Euroregionu Nysa.

Damian Stawikowski – samorządowiec, członek Zarządu Powiatu Lubińskiego od 2014 roku, prezes Kolei Dolnośląskich

14.15-14.45 – Dyskusja o kierunku działania Ruchu JOW w 100-lecie Konstytucji marcowej

14.45 Zakończenie konferencji

About Tomasz J. Kaźmierski

Tomasz J. Kaźmierski – elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW od 2016 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
1 189 wyświetlen