/Debata ustrojowa – system prezydencki czy parlamentarno-gabinetowy

Debata ustrojowa – system prezydencki czy parlamentarno-gabinetowy

Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” im. prof. Jerzego Przystawy zaprasza na kolejną debatę ustrojową.

Podczas najbliższego spotkania, które odbędzie się we wtorek 29 czerwca br. o godz. 17.00 porozmawiamy o zaletach i wadach systemu prezydenckiego oraz parlamentarno-gabinetowego.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom: https://zoom.us/j/92203513628

Naszymi gośćmi będą:

Prof. dr hab. Antoni Dudek – politolog, historyk, komentator polityczny. Profesor nauk humanistycznych. W latach 1989–2014 pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. W latach 2006-2010 doradca prezesa IPN Janusza Kurtyki. W latach 2010-2016 członek Rady IPN, a od 2015 do 2016 r. jej przewodniczący. Obecnie profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor wielu prac z zakresu historii politycznej Polski, m.in. „Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990” czy „Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski”.

Dr hab. Zdzisław Ilski, prof. Politechniki Wrocławskiej – politolog, kierownik Zespołu Politologii i Komunikacji Społecznej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr. Autor licznych prac z zakresu systemów politycznych i wyborczych, myśli społecznej i politycznej, historii politycznej Polski.

Dr hab. Artur Ławniczak, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego – prawnik, konstytucjonalista zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Autor monografii i artykułów naukowych z zakresu finansowania partii politycznych, podstaw demokracji, konstytucjonalizmu i legitymizacji władzy. Członek Kapituły Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/286970953160739?ref=newsfeed

445 wyświetlen