/Kolejna debata z Pawłem Kukizem – 18.02.2015 r.

Kolejna debata z Pawłem Kukizem – 18.02.2015 r.

Niemalże każdego dnia mamy okazję zapoznać się z poglądami Pawła Kukiza. Kolejną debatę „kandydata na kandydata na prezydenta” z 18 lutego 2015 r. w programie „Tak czy nie” warto odnotować nie tylko ze względu na możliwość wysłuchania jego zdania w różnych kwestiach, lecz również z uwagi na minireportaż redakcji Polsatu streszczający postulat JOW, w którym znalazły się m.in. wypowiedzi przedstawiciela Ruchu JOW – Wojciecha Kaźmierczaka, co jest wydarzeniem wyjątkowym, jeśli chodzi o media ogólnopolskie.

Z tego reportażu zacytować należy wypowiedź przedstawiciela PiS-u, która jest świadectwem tego, że polityczna zajadłość, z jaką ta partia zwalcza postulat JOW niekiedy odbiera zdolność logicznego myślenia: „Problem nie leży w tym, jak wybierani są posłowie czy senatorowie, tylko problem leży w tym, kto sprawuje władzę” (od 2:14 min.).

W odpowiedzi na tezę redakcji, że w wyborach JOW w sejmie będą tylko dwie partie (PO, PiS), Paweł Kukiz stwierdził, że „jednomandatowe okręgi wyborcze powodują, że partie mają zupełnie inny charakter niż te, z którymi mamy do czynienia teraz w Polsce, pewnie, że one będą istnieć, ale mamy do czynienia w JOW-ach z dwubiegunowością. W Polsce obecnie partie skonstruowane są podobnie jak oddziały wojskowe, zhierarchizowane, jest wódz, który daje jedynki swoim generałom, funkcjonariuszom partyjnym wysokiego szczebla, i dalej posłowie, którzy są tak naprawdę żołnierzami wodza, są ściśle podporządkowani rozkazom wodza, obowiązuje ich dyscyplina partyjna, nie mogą się z niej wyłamać (…) dotyczy to każdej absolutnie partii politycznej, natomiast w systemach jednomandatowych partie polityczne to są grupy wzajemnych asocjacji, przenikających się, płynnie przechodzi lewo w prawo” (od 3:40 min.).

Rozmówca Pawła Kukiza, Paweł Zalewski potwierdził, że broni obecnego systemu, tylko należy wyeliminować jego wypaczenia: „pytanie w jaki sposób są zorganizowane partie polityczne wewnętrznie, bo tu jest zło tego systemu, o którym Pan mówi (…), trzeba doprowadzić do tego, żeby sprawdzić czy statuty partii politycznych są demokratyczne, (…) statuty partii politycznych powinny być sprawdzane przez Trybunał Konstytucyjny z punktu widzenia zgodności z Konstytucją” (od 13:35).

Spośród wypowiedzi Pawła Kukiza chciałbym przytoczyć również te dotyczące tematu „Ukraina”, gdyż pomimo tego, że JOW są głównym punktem jego programu, trudno uniknąć odpowiedzi na pytania z innych dziedzin: „na pewno nie możemy być chłopcem na posyłki, który będzie realizował interesy czy to Stanów Zjednoczonych, czy brał udział w jakichś grach między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, a Rosją. Nie możemy być pośrednikiem w handlu bronią; dostarczanie broni stronom konfliktu jest po prostu w dzisiejszej sytuacji Polski gestem samobójczym, albo jest powodowane chęcią zarobienia przez grupy urzędników powiązanych z biznesem potężnych pieniędzy na pośredniczeniu broni (…) uważam, że nie należy dostarczać broni dla Ukrainy, uważam, że należy dostarczać pomoc humanitarną dla obu stron konfliktu w Donbasie” (od 19:20).

Być może niektóre wypowiedzi Pawła Kukiza nie były doskonałe, lecz mogą być one okazją do szlifowania kolejnych wystąpień i przygotowania precyzyjnych argumentów wykazujących zasadność postulatu jednomandatowych okręgów wyborczych.

Na koniec należy zauważyć, że w odpowiedzi na pytanie „Czy wprowadzić w Polsce jednomandatowe okręgi wyborcze?”, w sondzie internetowej przeprowadzonej w czasie trwania programu, 80% uczestników odpowiedziało „tak”, przeciwników było tylko 20%. Niech będzie to najlepszym podsumowaniem tej debaty i wskazówką, że główny punkt programu Pawła Kukiza trafnie odczytuje poglądy naszego społeczeństwa.

About Paweł Kawarski

prawnik, działacz Obywatelskiego Ruchu na rzecz JOW od 2003 r., członek Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze", ekspert Fundacji im. Jamesa Madisona
2 049 wyświetlen