/Walka o JOW – komentarz do wpisu Jana Jagielskiego

Walka o JOW – komentarz do wpisu Jana Jagielskiego

O Jednomandatowe Okręgi Wyborcze walczymy dlatego, że tworzą one najlepiej sprawdzony w praktyce mechanizm realizujący główną myśl Karla Poppera: „W demokracji kompetencje rządzących muszą być ograniczone, a kryterium demokracji jest następujące: rządzący, tzn. rząd może być usunięty przez rządzonych bez rozlewu krwi”. Rozumiem, że w tym sensie tekst Jana Jagielskiego „Mniej demagogii – więcej demokracji” związany jest z tematyką tej strony.

Jednak musimy pamiętać, że nie przetrwamy jako Ruch, jeśli będziemy włączać się w przejściowe konflikty polityczne, a w szczególności popierać którąkolwiek ze stron kroczących bardzo śliską drogą tworzenia reguł prawa ad hoc, z jednego głosowania sejmowego na drugie. Za dzisiejszy bałagan konstytucyjny odpowiada w takim samym stopniu obecny rząd, jak i poprzedni. Zarówno w PiS, jak i w PO, prym dzisiaj wiodą ci sami politycy, którzy przed referendum konstytucyjnym w 1997 roku mieli wszelkie możliwości upomnienia się o pełne prawa wyborcze Polaków i zagwarantowania ich w konstytucji. Nie zrobili tego i to im przypominajmy na tym forum.

Jeden tylko poseł w tamtej debacie w 1997 r., obecny wśród nas dr Wojciech Błasiak, domagał się usunięcia zapisu o proporcjonalności wyborów do Sejmu z projektu tamtej konstytucji. Dr Błasiak został za to wytupany i wygwizdany. Nadal czekamy, kiedy któryś z posłów obecnej, VIII Kadencji, upomni się o nasze prawo do wolnej reprezentacji i kontroli nad politykami, o które 18 lat temu wołał z trybuny sejmowej dr Wojciech Błasiak.

Wystąpienie posła Wojciecha Błasiaka przed Zgromadzeniem Narodowym 25 lutego 1997 roku

About Tomasz J. Kaźmierski

Tomasz J. Kaźmierski – elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW od 2016 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
1 442 wyświetlen