/Wpływ ordynacji wyborczej do parlamentu na gospodarkę kraju

Wpływ ordynacji wyborczej do parlamentu na gospodarkę kraju

Główna teza dowodzona w niniejszym artykule to twierdzenie, iż w ustroju gabinetowo-parlamentarnym ordynacja wyborcza ma potencjalnie istotny, choć pośredni wpływ na gospodarkę kraju, dzięki bezpośredniemu wpływowi na proces wyborczej selekcji parlamentarnych elit politycznych, których jakość zasadniczo decyduje o jakości państwa prowadzącego polityki gospodarcze.

O tym czy ten wpływ staje się realny, decyduje kontekst socjopolityczny danego kraju. Bezpośredni wpływ ordynacji wyborczej na jakość elit politycznych określa ich silna lub słaba zdolność do wymiany tych elit oraz ich składów personalnych oraz silna i bezpośrednia lub słaba i pośrednia zależność parlamentarzystów od wyborców. Silna zdolność do wymiany elit i ich składów personalnych oraz silna i bezpośrednia zależność parlamentarzystów od wyborców charakteryzuje ordynację większościową opartą na regule jednomandatowych okręgów wyborczych. Słaba zdolność do wymiany oraz słaba i pośrednia zależność od wyborców charakteryzuje ordynację proporcjonalną, szczególnie wzmocnioną progami wyborczymi. Natomiast w polskich warunkach, ze względu na kontekst socjopolityczny, ordynacja ta ma już zasadniczy, choć też pośredni wpływ na gospodarkę kraju. W polskich warunkach III Rzeczypospolitej to ordynacja do Sejmu jest decydująca dla niemożności odsunięcia wyłonionych w procesie transformacji elit politycznych, które cechuje niska jakość intelektualna, ideowa i moralna oraz wysoki stopień kompradorskości. Ta niska jakość oraz kompradorskość decydują o charakterystyce państwa III RP jako „miękkiego” państwa, którego instytucje władzy są silnie skorumpowane i wysoce niesprawne. Konsekwencją są polityki gospodarcze, których efektem jest względny regres innowacyjności gospodarki i import bezrobocia.  

Cały artykuł w pliku PDF: Wpływ ordynacji wyborczej na gospodarkę kraju

691 wyświetlen