/Odezwa do wszystkich zwolenników JOW

Odezwa do wszystkich zwolenników JOW


Odezwa do wszystkich zwolenników wyboru posłów do Sejmu RP w jednomandatowych okręgach wyborczych, przeprowadzanych na zasadach otwartego konkursu.

 

Zarząd Stowarzyszenia JOW, realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia z 6 kwietnia br. złożył w dniu 30 kwietnia br. Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu Petycję Obywatelską o zarządzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu RP


 

 

 

 

785 wyświetlen