/Wojciech Kaźmierczak – Stocznia Gdańska, 16.03.2013

Wojciech Kaźmierczak – Stocznia Gdańska, 16.03.2013

 

Witam seredecznie wszystkich Państwa w imieniu Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Ruchu, zainicjowanego przez świętej pamięci profesora Jerzego Przystawę, aktywnie i dynamicznie wspieranego przez Pawła Kukiza. Ruchu, który jednoczy bardzo dużo różnych grup społecznych: są studenci, robotnicy, przedsiębiorcy, środowiska akademickie, lekarze. Są ludzie o bardzo różnych poglądach, od lewa do prawa. Łączy nas jeden postulat zmiany systemu wyborczego.

 

Przyjechaliśmy tutaj, żeby przekonać Państwa, że właśnie ten postulat wprowadzenie 460 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu to jest postulat pierwotny w stosunku do wszystkich innych, to jest warunek konieczny do naprawy polskiego państwa! Czterysta sześćdziesiąt jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, tak żeby w Sejmie byli posłowie odpowiedzialni przed wyborcami, i posłowie kompetentni, żebyśmy mieli z kim rozmawiać i nie musieli się za nich wstydzić.

 

Czterysta sześćdziesiąt jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu! I mam nadzieję mam nadzieję! że "Solidarności" wystarczy odwagi że "Solidarności" wystarczy odwagi! żeby podnieść ten postulat, który jest postulatem wbrew wszystkim partiom politycznym, wbrew całej klasie politycznej. Ale to jest postulat, który gwarantuje rzeczywistą, realną zmianę i naprawę polskiego państwa.

 

Dziękuję.

 

 

Wystąpienie Wojciecha Kaźmierczaka, prezesa Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okregi Wyborcze", w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, 16 marca 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 


zdjęcia: Tadeusz Rogowski

 

 

984 wyświetlen