/Walny Zjazd Stowarzyszenia JOW we Wrocławiu – 6.04.2013

Walny Zjazd Stowarzyszenia JOW we Wrocławiu – 6.04.2013


Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze", podjętą w dniu 13 lutego 2013 w Poznaniu, zwołuję

 

 

Walne Zgromadzenie Członków


na sobotę, 6 kwietnia 2013, na godzinę 11.00.W przypadku nieuzyskania w tym terminie przewidywanego w statucie kworum, drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznaczam tego samego dnia, tj. 6 kwietnia 2013, na godz.12.00.


Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu, w Pawilonie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Cybulskiego 36 (Plac Maksa Borna 9).Planowany Porządek Obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Perspektywy Ruchu Obywatelskiego wystąpienia (J. Gieysztor, dr Z.Ilski, dr W. Błasiak, prof. T. Kaźmierski).
  4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
  5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2012.
  6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
  8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.
  9. Propozycje programowe na najbliższy rok.
  10. Wolne wnioski.Zgromadzenie, zgodnie z tradycją Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Jednak udział w głosowaniach stanowiących zastrzeżony jest tylko dla formalnych członków Stowarzyszenia. Przypominam, że członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są (&13 Statutu) do regularnego płacenia składek (składka miesięczna wynosi 10 zł). W związku z tym proszę i apeluję do członków i sympatyków o dokonanie wpłat na konto Stowarzyszenia:


Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" ul. Białoskórnicza 3/1, 50-134 Wrocław
Numer Konta: 75 1020 3714 0000 4202 0084 7335Wojciech Kaźmierczak

prezes Zarządu Stowarzyszenia


970 wyświetlen