/Petycja do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Petycja do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego


Zgromadzeni we Wrocławiu w dniu 20 kwietnia 2013 na Jubileuszu XX-lecia działania ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych i wyrażając dążenie jego uczestników, zgodnie z wolą większości ankietowanych Polaków, którzy chcą wybierać człowieka, zamiast głosować na partie,


z upoważnienia Walnego Zebrania naszego Stowarzyszenia, obradującego w dniu 6 kwietnia 2013, niniejszym przedstawiamy Panu Prezydentowi Petycję Obywatelską, o zarządzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie o szczególnym znaczeniu dla Państwa, jaką jest zmiana ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu RP.

 

 

 

 

 

 

1 607 wyświetlen