/Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Wrocław, 30.06.2015

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – Wrocław, 30.06.2015

Ze względu na ogólnopolską akcję referendalną w sprawie JOW Zarząd Stowarzyszenia uchwalił, że wyjątkowo w tym roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” odbędzie się we wtorek, 30 czerwca 2015, początek o godz. 17.00.

W przypadku nieuzyskania w tym terminie przewidywanego w statucie kworum, drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest tego samego dnia, tj. 30 czerwca 2015 roku, o godzinie 18.00. Zgromadzenie odbędzie się w Krajowym Biurze Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW we Wrocławiu przy ul. Białoskórniczej 3/1.

Planowany porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Zarządu.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Propozycje programowe na najbliższy rok.
9. Wolne wnioski.

Zgromadzenie jest zamknięte, udział tylko dla formalnych członków Stowarzyszenia (w szczególności płacących składki w 2014 roku).

1 226 wyświetlen