Jak działają JOW w Kanadzie

O wyborach w JOW toczą się dyskusje bez odwołania do informacji pochodzących ze źródła, czyli pochodzących z państw, które stosują ten system wyborczy…

więcej...

Mężowie zaufania przy Obwodowych Komisjach Wyborczych

Na gruncie obowiązujących przepisów kodeksu wyborczego obywatele niezrzeszeni w partiach politycznych i niemający kontaktów z komitetami wyborczymi…

więcej...

JOW? Nie damy wam spokoju!

Kolejny tekst próbujący zdyskwalifikować postulat ustrojowej naprawy Polski poprzez wprowadzenie wyborów w formule jednomandatowych okręgów wyborczych („JOW-y? Kukiz, daj

więcej...

Praktyczne zasady wyborcze w wyborach proporcjonalnych

Czego może dowiedzieć się z prasy wyborca nie interesujący się przepisami wyborczymi o praktycznych regułach, jakimi rządzą się wybory według ordynacji zwanej „proporcjon…

więcej...

Wiadomości Westminsterskie nr 3 z 16.05.2014 r.

Ważne debaty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Życie polityczne w warunkach systemu jednomandatowego z pewnością ma wiele mankamentów, lecz ma też przynajmniej jedną n…

więcej...

Jesse Ventura komentuje „Kodeks Madisona”

Jednym z założeń jakie przyjęliśmy w ramach Fundacji im. J. Madisona przygotowując jednomandatową korektę Kodeksu wyborczego (z tego powodu możemy ją nazywać „Kodeks…

więcej...
Strona 1 z 3123