Jak działają JOW w Kanadzie

O wyborach w JOW toczą się dyskusje bez odwołania do informacji pochodzących ze źródła, czyli pochodzących z państw, które stosują ten system wyborczy

więcej...

Mężowie zaufania przy Obwodowych Komisjach Wyborczych

Na gruncie obowiązujących przepisów kodeksu wyborczego obywatele niezrzeszeni w partiach politycznych i niemający kontaktów z komitetami wyborczymi

więcej...

„Tak” dla Pawła Kukiza, „nie” dla systemu prezydenckiego

Wśród wielu postulatów reformy ustroju polskiego wymienia się konieczność wprowadzenia „systemu prezydenckiego”. Do zwolenników systemu prezydenckiego zaliczyłbym Stanisława Tymińskiego oraz Stanisława Michalkiewicza. Jednak, bezpośrednim powodem niniejszej notatki jest wypowiedź jednego z kandydatów na prezydenta. W toku jednego z ostatnich spotkań wyborczych w Koszalinie Paweł Kukiz wypowiedział się o „systemie prezydenckim”: „Prezydent jest osobą, która ma …

więcej...

JOW? Nie damy wam spokoju!

Kolejny tekst próbujący zdyskwalifikować postulat ustrojowej naprawy Polski poprzez wprowadzenie wyborów w formule jednomandatowych okręgów wyborczych („JOW-y? Kukiz, daj sobie spokój…”, J. Kędzierski, „Rzeczpospolita” 27.06.2014 r.) nie zaskoczył ich zwolenników nowymi argumentami. Powtarza utarte slogany apologetów wyborów wg ordynacji proporcjonalnej, a w kilku fragmentach rozczarowuje błędami merytorycznymi, rozczarowuje tym bardziej, że Autor jest znany z …

więcej...

Praktyczne zasady wyborcze w wyborach proporcjonalnych

Czego może dowiedzieć się z prasy wyborca nie interesujący się przepisami wyborczymi o praktycznych regułach, jakimi rządzą się wybory według ordynacji zwanej „proporcjonalną”? Źródłem tej wiedzy dla anonimowego wyborcy niech będzie kilka artykułów z jednego z ogólnopolskich dzienników na temat wyborów do tzw. Parlamentu Europejskiego (wydanie z 23.05.2014 r.). Przede wszystkim, wyborca dowie się, że …

więcej...

Wiadomości Westminsterskie nr 3 z 16.05.2014 r.

Ważne debaty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Życie polityczne w warunkach systemu jednomandatowego z pewnością ma wiele mankamentów, lecz ma też przynajmniej jedną niewątpliwą zaletę – umożliwia wyrażanie różnorodnych opinii.

więcej...

Jesse Ventura komentuje „Kodeks Madisona”

Jednym z założeń jakie przyjęliśmy w ramach Fundacji im. J. Madisona przygotowując jednomandatową korektę Kodeksu wyborczego (z tego powodu możemy ją nazywać „Kodeksem Madisona”) było dokonywanie jak najmniejszej liczby zmian, tj. jedynie tych, które są niezbędnie konieczne do przeprowadzenia wyborów w JOW.

więcej...
Strona 1 z 3123