/Referendum Obywatelskie

Referendum Obywatelskie

 

Na prośbę Autorów, pp. Andrzeja Czachora i Janusza Sanockiego, publikujemy ich apele o udział w organizowanym przez nich Referendum Obywatelskim.

 

Biuro Krajowe Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW 

Andrzej Czachor

 

Drodzy woJOWnicy, zwracam się do Was z  takim oto apelem:

 

 

Pomóż przeprowadzić Referendum Obywatelskie


Państwo polskie potrzebuje naprawy. Sejm, utworzony w oparciu o partyjną ordynację wyborczą, odrzucał w ostatnich latach obywatelskie żądania referendum. W tej sytuacji niezbędna jest oddolna inicjatywa Obywateli. 31 marca 2012 Kongres Protestu podjął uchwałę o przeprowadzeniu w dniach 3 maja do 4 czerwca Referendum Obywatelskiego. Po wielotygodniowej dyskusji i selekcji w gronie Organizatorów ustalono, że formularz referendalny obejmie 10 pytań. Wyniki Referendum, jako wytyczne dla naszego Państwa na przyszłość, będą opublikowanie i rozpowszechnione na każdym dostępnym forum.


Każdy może zostać referendarzem. Pracujemy własnymi siłami. Pobierz od razu formularz (kartę referendalną) z witryny www.referendumobywatelskie.pl.

Kopiuj formularze, rozpowszechniaj, wypełniaj i zwróć na podany tam adres.


Tu daj swoje nazwisko i dane kontaktowe 

Janusz Sanocki

 

Do zwolenników Ruchu JOW


Szanowni WoJOWnicy!

 

Obradujący w Warszawie w dniu 31 marca br. Kongres Protestu, zainicjowany przez Ruch na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, a zorganizowany przy współudziale kilku ogólnopolskich stowarzyszeń (m.in. Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur”) oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, podjął decyzję o przeprowadzeniu Referendum Obywatelskiego na ważne dla Polaków tematy.

 

Po prawie miesięcznej dyskusji sformułowano 10 pytań, które otwiera pytanie o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

 

Referendum Obywatelskie rozpocznie się 3 maja br. Uważam, że obowiązkiem każdego zwolennika JOW jest nie tylko wziąć w nim udział, ale także stać się współorganizatorem tej akcji w swoim środowisku. Bez wątpienia bowiem akcja ta służy popularyzacji idei JOW w środowiskach, które do tej pory nie dostrzegały jej wagi, sprawia, że wielu naszych rodaków w praktyce podejmuje działanie an rzecz JOW i wreszcie stwarza określona społeczną siłę, dla której JOW staje się głównym postulatem.

 

Jeśli Referendum Obywatelskie obejmie znaczący krąg naszych rodaków, to jest szansa, że po raz pierwszy od wielu lat, JOW znów stanie się tematem poważnej debaty publicznej.

 

Wzywam wszystkich do wzięcia czynnego udziału w przeprowadzeniu Referendum Obywatelskiego.

 

Janusz Sanocki

Koordynator Krajowy

Referendum Obywatelskiego

tel. 602 397 455

mail: jan_es@interia.pl


893 wyświetlen