/Petycja do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – bez odpowiedzi

Petycja do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – bez odpowiedzi

Przypominamy treść Petycji Obywatelskiej z 2013 r. skierowanej do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, która do dzisiaj, tj. do 11 maja 2015, pozostaje bez odpowiedzi.

26 sierpnia 2013 byłem na spotkaniu z ministrem Olgierdem Dziekońskim w Kancelarii Prezydenta RP. Spotkanie dotyczyło prezydenckiego projektu ustawy samorządowej, która zmienia status instytucji referendum. Z jednej strony wprowadza ułatwienia w kwestiach referendów lokalnych (likwiduje wymóg frekwencji w referendach tematycznych), z drugiej podnosi próg frekwencji w referendach odwoławczych (dotychczas za ważne referendum uznaje się takie, w którym uczestniczyło minimum 3/5 liczby wyborców z poprzednich wyborów, po zmianie, aby referendum było ważne potrzebna będzie frekwencja na poziomie z poprzednich wyborów).

Na spotkaniu stawił się też Paweł Kukiz, Waldemar Frydrych, Piotr Ikonowicz, prof. Lech Królikowski. Po spotkaniu w obecności innych uczestników zapytałem ministra Dziekońskiego o los naszej petycji skierowanej do Prezydenta Komorowskiego. W odpowiedzi usłyszeliśmy, iż wedle wiedzy pana ministra Prezydent nie ma konstytucyjnego obowiązku na petycje obywatelskie odpowiadać, jednak minister podejmie się wyjaśnienia tej sprawy.

 

kance

Do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,712,spotkanie-na-temat-projektu-ustawy-samorzadowej.html

Przypomnijmy zatem.

30 kwietnia 2013 roku przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” złożyli Petycję Obywatelską dotycząca przeprowadzenia przez Prezydenta referendum w sprawie wprowadzenia 460 Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Sejmu RP w Kancelarii Prezydenta.

http://jow.pl/wp-content/uploads/2013/08/petycja%20z%2030.IV_1.pdf
http://jow.pl/wp-content/uploads/2013/08/petycja z 30.IV_2.pdf

Po miesiącu przyszła odpowiedź z Kancelarii. Niestety, nie odpowiedział nam Prezydent Bronisław Komorowski, który przed wybraniem go na Urząd mówił, że wprowadzenie JOW będzie dla niego priorytetem. Odpowiedzi na złożoną Petycję, udzielił nam Sekretarz Stanu Sławomir Rybicki w tonie dość lekceważącym.

listkancelaria20130603_0000

Procedura Petycji Obywatelskiej jest oficjalną drogą urzędową, na którą winien odpowiedzieć Prezydent lub urzędnik działający w jego imieniu. Dlatego złożyliśmy skargę na pracę Sekretarza Stanu.

http://jow.pl/wp-content/uploads/2013/08/skarga1.pdf
http://jow.pl/wp-content/uploads/2013/08/skarga2.pdf
http://jow.pl/wp-content/uploads/2013/08/skarga3.pdf

A ponieważ nasza sprawa nie została rozpatrzona już drugi raz 5 lipca złożyliśmy Petycję Obywatelską do Prezydenta Komorowskiego.

http://jow.pl/wp-content/uploads/2013/08/petycjanowa_1.pdf
http://jow.pl/wp-content/uploads/2013/08/petycjanowa_2.pdf

6 179 wyświetlen