/Bronisław Komorowski: Jestem głęboko przekonany, co do walorów rozwiązania niemieckiego

Bronisław Komorowski: Jestem głęboko przekonany, co do walorów rozwiązania niemieckiego

Moje środowisko polityczne i potem jako prezydent, sam działałem na rzecz wprowadzenia w stopniu maksymalnie możliwym zmian polegających na upowszechnianiu zasady jednomandatowych okręgów wyborczych, które są po prostu rozwiązaniem stwarzającym większe szanse obywatelom na dokonywanie swobodnego wyboru, bez pośrednictwa list partyjnych.

Dlatego najpierw trzeba było wprowadzić jednomandatowe okręgi w samorządach i to też było parę etapów, bo najpierw były to gminy, a potem miasta mniejsze, a dzisiaj są to już miasta duże, poza tymi, które funkcjonują na prawach powiatu. To także w wyniku mojego podpisu prezydenckiego weszła w życie regulacja w ordynacji wyborczej, która pozwoliła na jednomandatowe okręgi w Senacie. Trzeba to wszystko sprawdzać.

Jestem, byłem i będę zwolennikiem maksymalnie możliwego udziału obywateli w podejmowaniu decyzji o tym, kto ich ma reprezentować, niekoniecznie za pośrednictwem tylko i wyłącznie list partyjnych. W związku z czym mam dzisiaj satysfakcję, że likwiduję, w moim przekonaniu, ostatnią barierę na drodze do upowszechnianie zasady jednomandatowych okręgów wyborczych.

Ale chcę powiedzieć, że są różne rozwiązania w obszarze tego typu ordynacji, bo można szukać modelu brytyjskiego, można szukać modelu niemieckiego. Jestem głęboko przekonany, co do walorów rozwiązania niemieckiego, który po prostu jest systemem mieszanym i dającym dobre rezultaty w funkcjonowaniu Bundestagu jako reprezentanta całego społeczeństwa niemieckiego, a jednocześnie instytucji, która tworzy prawo rozsądne i racjonalne z punktu widzenia bieżących potrzeb państwa.

 

Konferencja prasowa Prezydenta Bronisława Komorowskiego – TVN24, 12 maja 2015

Jako komentarz do wypowiedzi Pana Prezydenta przytaczamy Stanowisko Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW przyjęte na Ogólnopolskiej Konferencji pt. „50/50 czy 3×1? – jaka ordynacja w IV RP?”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie 8 kwietnia 2006 r.

1. Przyczyną kolejnego kryzysu politycznego w Polsce jest wadliwa ordynacja wyborcza do Sejmu RP – tzw. ordynacja proporcjonalna. Jak wykazała historia ostatnich miesięcy, permanentnie generuje ona chwiejne koalicje i jałowy konflikt klubów poselskich w Sejmie.

2. Obecna ordynacja wyborcza do Sejmu narusza ponadto bierne prawo wyborcze obywateli, uzależniając rzeczywiste możliwości skutecznego kandydowania od decyzji władz partii politycznych. Stanowi to naruszenie konstytucyjnej zasady równości, za czym idzie obniżenie jakości Sejmu i oderwanie posłów od społeczeństwa.

3. Uważamy, że wspominana ostatnio w publicznych wypowiedziach polityków tzw. ordynacja mieszana reprodukowałaby partiokratyczne wady ustrojowe obecnej ordynacji.

4. Dla uzdrowienia sytuacji teraz i na przyszłość konieczne jest uchwalenie ordynacji opartej o większościowe wybory 460 posłów w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW). System taki sprzyja powstawaniu stabilnej większości sejmowej i zapewnia bliską więź posła z elektoratem.

5. Wzywamy Posłów RP, by w imię dobra publicznego odłożyli wzgląd na partyjny lub prywatny interes i uchwalili ordynację wyborczą do Sejmu, a także do samorządów, opartą o JOW, zgodnie z interesem Polski i oczekiwaniem większości obywateli.

1 281 wyświetlen