/Skład KKR

Skład KKR

Szanowni Państwo,

W sobotę, 27 marca, odbył się we Włocławku Zjazd Zalożycielski Krajowego Komitetu Referendalnego o JOW w wyborach do Sejmu RP. Przesyłam do wiadomości Państwa imienny skład Komitetu. Skład ten nie jest zamknięty i mogą jeszcze do niego dołączyć inne osoby, którym, z różnych względów, nie udało się do nas zgłosić przed 27 marca.

Uchwałą Zjazdu został mi powierzony zaszczyt reprezentowania Komitetu i funkcje pełnomocnika listy referendalnej. Zjazd również zobowiązał mnie do powołania pełnomocników regionalnych, którzy będą organizowali akcje w swoich regionach. Już na Zjeździe szereg osób podjęło się tej pracy i organizowania akcji w swoich regionach. Proszę o zgłaszanie się osób, które są gotowe poświęcić tej sprawie swój czas i możliwości. Proszę również o wszekie uwagi i rady, jakie mogą być pomocne w sprawnym zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji referendalnej. Listę pełnomocników regionalnych podam do Państwa wiadomości, jak tylko zostanie skompletowana.

Serdecznie pozdrawiam,
Jerzy Przystawa

Krajowy Komitet Referendalny o JOW w wyborach do Sejmu RP

16 lipca 2004

 1. Adam Abramowicz, prezes koła Fundacji 'Pro Veritate', Biała Podlaska
 2. Jerzy Adamczyk, dr inż., nauczyciel akademicki, Politechnika Lubelska
 3. Mieczysław Adamczyk, prof. dr hab., rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce
 4. Przemysław Adamowicz, student PWr, Wrocław
 5. Krzysztof Andrzejewski, dr, fizyk, IEA, Świerk
 6. Stanisław Arczyński, radny RM Nysy
 7. Piotr Babiński, plastyk, Gdańsk
 8. Sławomir Babraj, inż. mechanik, Wrocław
 9. Andrzej Bachan, przewodniczący Rady Gminy Człuchowa
 10. Jacek Badowski, Wrocław
 11. Lila Badurska, Biuro Ruchu JOW, Gdańsk
 12. Bożena Banachowicz, przewodnicząca OZZPiP, Włocławek
 13. Andrzej Banaszyński, wójt g. Mieścisko
 14. Hieronim Bartkowiak, politolog, Śrem
 15. Jerzy Bartkowiak, burmistrz m. Kościana
 16. Wiesław Baryła, wicestarosta powiatu kościerskiego
 17. Waldemar Bator, Płock,
 18. Zbigniew Batorski, TVP3 Świętokrzyski Ośrodek Regionalny, Kielce
 19. Stanisław Bednarczyk, skarbnik g. Nysy
 20. Andrzej Bednarz, dr, rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Kielce
 21. Józef Bednarz, wójt g. Milówki
 22. Bogna Bender-Motyka, zarząd Towarzystwa Promocji Lubelszczyzny 'Pro Publico Bono', Lublin
 23. Grzegorz Benedykciński, burmistrz m. Grodziska Mazowieckiego
 24. Wacław Berens, dr med., Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 25. Wiesława Bernaś, Nysa
 26. Paweł Betkier, Urząd Miasta Włocławka
 27. Józef Białek, przedsiębiorca, wydawca, Sadków k. Wrocławia
 28. Daria Bielerzewska, lekarz rodzinny, Poznań
 29. Andrzej Bielerzewski, radny RM Poznania
 30. Paweł Bielinowicz, burmistrz m. Szczytna
 31. Andrzej Błachut, dr, rektor Wyższej Szkoły Umiejętności, Kielce
 32. Wojciech Błasiak, dr, socjolog, nauczyciel akademicki UŚ, Dąbrowa Górnicza
 33. Grzegorz Błaszczuk, Korfantów
 34. Irena Błaut, księgarz, Lubin
 35. Barbara Bogdańska, kardiolog, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ 'Solidarność' w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 36. Ryszard Bogusz, prezydent m. Skierniewic
 37. Leszek Borkowski, Siedlce
 38. Igor Brudnowski, student politologii, Uniwersytet Szczeciński
 39. Marek Brzeziński, przewodniczący NSZZ 'Solidarność' w MPWiK, Lubin
 40. Miłosz Bubnow, Urząd Miasta Włocławka
 41. Leszek Bucki, radny RM Nysy
 42. Adam Budyłowski, prezes Opolskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych, Opole
 43. Krzysztof Bukiel, dr med., przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL, Stargard Szczeciński
 44. Agnieszka Bury, Nysa
 45. Jan Busse, przedsiębiorca, Lubin
 46. Sławomir Bykowski, burmistrz m. Radziejowa
 47. Stefan Cacoń, prof. dr hab., Akademia Rolnicza, Wrocław
 48. Katarzyna Cegłowska, studentka AR, Poznań
 49. Krzysztof Cena, prof. dr hab., biofizyk, Perth, Australia
 50. Andrzej Ceitel, Czarnoszyce
 51. Stanisław Chalimoniuk, burmistrz m. Niemodlina
 52. Krystyna Chmieleńska, dr, chemik, nauczyciel akademicki UWr, Wrocław
 53. Andrzej Chmielewski, dyrektor Biura Prasowego UM Włocławka
 54. Krzysztof Charszla, Kościerzyna
 55. Ryszard Chodynicki, dr, poseł na Sejm III RP, Toruń
 56. Danuta Chomyn-Ostrowska, Nysa
 57. Bogusław Chorąży, urzędnik, Lubin
 58. Piotr Chrabak, student Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 59. Antoni Chrobak, Lubin
 60. Antoni Chrzonstowski, zastępca prezydenta m. Lublina, Lublin
 61. Agnieszka Chwalczuk, studentka UAM, Poznań
 62. Jan Chwiędacz, burmistrz m. Imielina
 63. Jolanta Cicha, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 64. Anna Cichocka-Gireń, Ligota Piękna k. Wrocławia
 65. Leszek Ciesek, prezes zarządu firmy 'Efektor', Kielce
 66. Maciej Cieśla, student PWr, Wrocław
 67. Wojciech Ciężkowski, prof. dr hab., Wydział Górniczy PWr, Wrocław
 68. Gracjan Cimek, publicysta, politolog, Gdańsk
 69. Mieczysław Ciosek, prof. dr hab., prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UG, Gdańsk
 70. Roman Ciosmak, Nysa
 71. Zbigniew Cymerman, Wrocław
 72. Grzegorz Cyrzan, starosta powiatu kościerskiego, Kościerzyna
 73. Andrzej Czachor, prof. dr hab., fizyk, IEA, Warszawa
 74. Wojciech Czech, przewodniczący Zgromadzenia Stowarzyszenia 'Rzecz Pospolita', wojewoda katowicki w latach 1990-94, Katowice
 75. Stanisław Czepiel, radny RM Nysy
 76. Ignacy Czeżyk, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Puławy
 77. Piotr Czubiński, Człuchów
 78. Zdzisław Czucha, burmistrz m. Kościerzyny
 79. Mirosław Dakowski, prof. dr hab., fizyk, Akademia Podlaska, Warszawa
 80. Stanisław Dąbrowski, sołtys, pow. człuchowski
 81. Roman Dera, prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, Poznań
 82. Bronisław Derlicki, burmistrz m. Brodnicy
 83. Alina Dobrowolska-Segit, socjolog, Warszawa
 84. Zdzisław Domagała, dr med., ordynator Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Kielcach
 85. Przemysław Drapikowski, student Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 86. Michał Drozdek, prezes Instytutu im. Ignacego Paderewskiego, red. nacz. 'Znaków Nowych Czasów', Warszawa
 87. Leszek Dudziak, burmistrz m. Książa
 88. Waldemar Dutkiewicz, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Kształcenia Medycznego Akademii Świętokrzyskiej, Kielce
 89. Piotr Dymiński, Krosno
 90. Witold Dyrka, student PWr, Wrocław
 91. Andrzej Dziech, prof. dr hab., rektor Wyższej Szkoły Techniki Komputerowej i Telekomunikacji, Kielce
 92. Jaromir Dziel, prezydent m. Gniezna
 93. Marian Dzięcioł, burmistrz m. Łochowa
 94. Dorota Dzięgelewska, zastępca prezydenta m. Włocławka
 95. Jan Dziubiński, prezydent m. Tarnobrzega
 96. Mirosław Ebertowski, radny g. Lipusz
 97. Krzysztof Fabianowski, burmistrz m. Strzelec Opolskich
 98. Izabela Falzmann, fizyk, nauczyciel, Warszawa
 99. Marian Flaczyński, wójt Brodnicy Śremskiej
 100. Edward Fortuniak, przedsiębiorca, Włocławek
 101. Tomasz Francuz, zastępca wójta g. Kościerzyny
 102. Irena Frankiewicz, Ligota Piękna k. Wrocławia
 103. Stanisław Frankiewicz, prawnik, Warszawa
 104. Zygmunt Frankiewicz, prezydent m. Gliwic
 105. Henryk Fraszek, radny RM Kluczborka
 106. Janusz Frąckowiak, prof. dr hab., fizyk, UŚ, prezes Zarządu Stowarzyszenia 'Rzecz Pospolita', Mikołów
 107. Piotr Frączek, filozof, KUL, Lublin
 108. Tadeusz Furgał, inż., Krajowe Forum Samorządowe, Bydgoszcz
 109. Maciej Gabrysiak, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej, Włocławek
 110. Grażyna Gaj, przewodnicząca Zarządu Regionu Małopolskiego OZZPiP, Kraków
 111. Janusz Gajek, przew. Komitetu Protestacyjnego Stoczni Szczecińskiej
 112. Bogdan Gas, inż., IEA, Świerk
 113. Robert Gaweł, przewodniczący Rady Miasta Gniezna
 114. Mariola Gawłowska, radna RM Włocławka
 115. Józef Gądek, wójt g. Skrzyszowa
 116. Wojciech Gąsiewski, wójt g. Płoniawy-Bramury
 117. Jerzy Gieysztor, przedsiębiorca, Wrocław
 118. Janusz Gil, burmistrz m. Połańca
 119. Stanisław Gireń, Ligota Piękna k. Wrocławia
 120. Tadeusz Gierszewski, Człuchów
 121. Damian Glanc, Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Chorzów
 122. Kazimierz Głowacki, dr inż., Stowarzyszenie 'Samorządny Kraków', Karków
 123. Marek Golasiński, przewodniczący Rady Gminy Brześcia Kujawskiego, Brześć Kujawski
 124. Dionizy Goliński, przewodniczący Związku Kombatantów AK w Lubinie, Lubin
 125. Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz m. Kowala
 126. Stefan Grabski, przedsiębiorca, Ruch JOW,Gdańsk
 127. Henryk Grabias, mgr inż. elektromechaniki, Zegrze
 128. Włodzimierz Graff, sekretarz Urzędu Gminy Kościerzyny
 129. Włodzimierz Grądzki, sekretarz ZK OZZL
 130. Janusz Grobel, prezydent m. Puław
 131. Robert Grochowski, student Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 132. Krzysztof Grysa, prof. dr hab., kierownik Zakładu Matematyki Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce
 133. Egeniusz Grzesik, wójt g. Lasowic
 134. Justyna Halusiak, pedagog szkolny, Człuchów
 135. Marian Harasimiuk, prof. dr hab., rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 136. Roman Hardygora, Ligota Piękna k. Wrocławia
 137. Jerzy Holzer, prof. dr hab., historyk, PAN, Warszawa
 138. Artur Hryniuk, student, Nysa
 139. Henryk Hryniuk, przedsiębiorca, Nysa
 140. Zdzisław Ilski, dr, politolog, PWr, Wrocław
 141. Jerzy Iranek-Osmecki, historyk, dziennikarz, Monachium
 142. Jerzy Irsak, prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców 'Ul. Rusałka' w Lublinie, Świdnik k. Lublina
 143. Krzysztof Jachimczak, Świdnica
 144. Danuta Jagielska, Kielce
 145. Jacek Jagielski, dr, fizyk, IEA, Świerk
 146. Jan Jagielski, prezes zarządu Radia 'Fama', Kielce
 147. Edyta Jakubiec, Nysa
 148. Ryszard Jamiński, radny RM Nysy
 149. Sławomir Janicki, dr matematyki, radny RM Lublina, Lublin
 150. Marianna Janion, doc. dr hab., ordynator Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
 151. Joanna Jankowska-Kisielińska, dr, fizyk, IEA, Świerk
 152. Wiesław Jankowski, radny RM Człuchowa
 153. Roman Janowski, inż., Warszawa
 154. Edward Jarosiewicz, wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościerzyny
 155. Marek Jaskulski, Włocławek
 156. Elżbieta Jastrzębska, Ożarów Maz.
 157. Adrian R. Jaszewski, dr, chemik, nauczyciel akademicki, UWr, Wrocław
 158. Tadeusz Jauer, dr, gen. dyw. w st. sp., Warszawa
 159. Alina Jaworska-Matylla, dyrektor gimnazjum, Poznań
 160. Zbigniew Jeliński, sołtys, pow. człuchowski
 161. Roman Jewuła, członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność, Tarnów
 162. Andrzej Jezierski, prezes firmy 'Jezierski', Kielce
 163. Ryszard Jędrzejczak, rzemieślnik, Gdańsk
 164. Janusz Jędrzejewski, prof. dr hab., fizyk, wicedyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, Wrocław
 165. Jerzy Jędrzejewski, Krajowe Forum Samorządowe, Bydgoszcz
 166. Małgorzata Jocher, Kościerzyna
 167. Małgorzata Jóźwik, dyrektor Liceum im. St. Żeromskiego w Kielcach
 168. Marian Jurczyk, prezydent m. Szczecina
 169. Kazimierz Jurkowski, burmistrz m. Głubczyc
 170. Andrzej Juszczyk, dr, rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach
 171. Kazimierz Kaca, wójt g. Chocenia
 172. Zdzisław Kaczkowski, nauczyciel, Człuchów
 173. Józef Kalisz, prof. dr hab., kierownik Zakładu Techniki Cyfrowej, Instytut Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 174. Grażyna Kałek, prezes Centrum Wolontariatu w Poznaniu
 175. Włodzimierz Kałek, 'Poznaniak 2003 Roku'
 176. Antoni Kamiński, prof. dr hab., Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
 177. Wojciech Kania, prezes zarządu firmy 'Kanryd', Kielce
 178. Jan Kanonowicz, radny RM Nysy
 179. Witold Karczewski, prof. dr hab., neurofizjolog, czł. rzecz. PAN, Warszawa
 180. Wiesław Karczmarek, Wrocław
 181. Danuta Karkoszka, Człuchów
 182. Adam Karpiński, prof. dr hab., Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk
 183. Marcin Kasierski, biuro Zarządu Krajowego OZZL
 184. Włodzimierz Kasierski, wiceprzewodniczący OZZL
 185. Paweł Kawarski, prawnik, Warszawa
 186. Jacek Kawecki, przewodniczący Zarządu Oddziału Terenowego OZZL w Tarnowie
 187. Andrzej Kazanowski, wiceprezydent m. Skarżyska Kamiennej
 188. Bogumiła Kaźmierczak, studentka UWr, Wrocław
 189. Wojciech Kaźmierczak, student PWr, Wrocław
 190. Tomasz J. Kaźmierski, prof. elektroniki, Uniwersytet w Southampton, Wielka Brytania
 191. Janusz Kędzia, radny RM Kluczborka
 192. Jarosław Kielar, burmistrz m. Kluczborka
 193. Janusz Kiesner, dr, rektor Wyższej Szkoły Telekomunikacji i Informatyki, Kielce
 194. Witold Kieżun, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. T. Koźmińskiego, Warszawa
 195. Ryszard Kijak, dr med., wiceprzewodniczący OZZL, Białystok
 196. Kazimierz Kik, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej
 197. Wojciech Kilanowski, wójt g. Kiszkowa
 198. Roman Kirstein, przedsiębiorca, Opole
 199. Roman Klasa, Kościerzyna
 200. Paweł Leszek Klepka, były wiceprezydent m. Poznania
 201. Krzysztof Klicki, prezes firmy 'Kolporter' S.A., Kielce
 202. Edward Klimczak, doc., językoznawca, nauczyciel akademicki, FU Berlin
 203. Mieczysław Klopa, prof. dr hab., dyrektor Instytut Psychologii UG, Gdańsk
 204. Antoni Klusik, Opole
 205. Leon Kłodnicki, Krosno
 206. Jacek Kmieciak, przedstawiciel starostwa powiatowego, Kościerzyna
 207. Bogdan Knop, matematyk, przedsiębiorca, Częstochowa
 208. Marek Kobylarski, Nysa
 209. Jarosław Kochanowski, informatyk, Nysa
 210. Andrzej Kołodziej, dr med., OZZL
 211. Antonina Komorowska, dr biochemii, Warszawa
 212. Bogusława Konczanin, radna RM Człuchowa
 213. Józef Konopka, Nysa
 214. Ewa Kończyńska, radna powiatu włocławskiego
 215. Marek Kopel, prezydent m. Chorzowa
 216. Magda Korytowska, historyk sztuki, Wrocław
 217. Urszula Kostuch, radna sejmiku wojewódzkiego w Koszalinie
 218. Bogdan Koszuta, burmistrz m. Wąbrzeźna
 219. Jacek Kowalewski, radny m. Lubrańca
 220. Grzegorz Kowalik, przedsiębiorca, Częstochowa
 221. Janusz Kowalski, radny RM Opola, prezes Stowarzyszenia 'Stop Korupcji', Opole
 222. Maciej Kozikowski, Kościerzyna
 223. Józef Kozina, zastępca burmistrza m. Kietrza
 224. Dorota Kozioł, Kubice k. Nysy
 225. Henryk Kozłowski, wójt g. Czerwonki
 226. Jan Kozyra, dyrektor Urzędu Pracy w Zamościu
 227. Janusz Krakowski, wiceprzewodniczący Rady Parafialnej, Tranów
 228. Henryk Kreuz, Płock
 229. Wojciech Kręglewski, przedsiębiorca, radny m. Poznania
 230. Andrzej Królikowski, przedsiębiorca, Szczecin
 231. Zbigniew Krugiełka, przewodniczący RM Murowanej Gośliny
 232. Edward Krukowski, inż. budownictwa, Kielce
 233. Jolanta Krupińska, Ligota Piękna k. Wrocławia
 234. Tadeusz Krupiński, Ligota Piękna k. Wrocławia
 235. Iwona Kruszewska, księgarz, Stowarzyszenie 'Związek Dolnośląski', Lubin
 236. Zdzisław Krzyżanowski, Włocławek
 237. Arkadiusz Kubalewski, sekretarz gminy Człuchowa, Człuchów
 238. Jarosław Kubiak, Krajowe Forum Samorządowe, Bydgoszcz
 239. Krzysztof Kubiak, dyrektor ZGM-u, Lubin
 240. Leszek Kubica, przedsiębiorca, Korfantów
 241. Michał Kugler, student Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 242. Mirosław Kukliński, prezydent m. Tomaszowa Mazowieckiego
 243. Henryk Kula, Wrocław
 244. Wojciech Kulesza, lekarz stomatolog, radny powiatu wałeckiego, Poznań
 245. Zdobysław Kuleszyński, dr, dyrektor ds. naukowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Kielce
 246. Halina Kulińska, sołtys, pow. człuchowski
 247. Wiesław Kulpa, Głuchołazy
 248. ks. Jan Kurdybelski, Wrocław
 249. Barbara Kurzawa, Gdańsk
 250. Waldemar Kurzawa, Włocławska Wspólnota Samorządowa, Włocławek
 251. Magdalena Kusztal, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury
 252. Piotr Kużniak, muzyk, wokalista zespołu Trubadurzy, Poznań
 253. Grzegorz Kwaśniak, oficer WP, Nysa
 254. Zdzisław Latajka, prof. dr hab., chemik, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 255. Krystian Latko, Stowarzyszenie 'Rzecz Pospolita', Pszczyna
 256. Helena Lazarowicz, księgarz, Wrocław
 257. Romuald Lazarowicz, redaktor nacz. 'Opcji na Prawo', Wrocław
 258. Barbara Libera, nauczyciel, Gdańsk
 259. Michał Licznar, prof. dr hab., Akademia Rolnicza, Wrocław
 260. Roman Likus, adwokat, Wrocław
 261. Dariusz Lipiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, wiceprzewodniczący RM Poznania
 262. Jan Lipniak, Stowarzyszenie 'Rzecz Pospolita', Pszczyna
 263. Roman Lipski, burmistrz m. Kłodzka
 264. Krzysztof Lisakowski, Kościerzyna
 265. Henryk Litka, burmistrz m. Dolska
 266. Mariola Lizner, Nysa
 267. Wojciech Lubawski, prezydent m. Kielc
 268. Irena Ładomirska, filolog, Wrocław
 269. Joanna Ładomirska-Zelga, adwokat, Wrocław
 270. Andrzej Ładomirski, dr historii, em. dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
 271. Julian Łaśko, Stowarzyszenie 'Rzecz Pospolita', Mysłowice
 272. Paweł Łączkowski, nauczyciel akademicki UAM, wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej, Poznań
 273. Tomasz Łęcki, burmistrz m. Murowanej Gośliny
 274. Henryk Łukaszewicz, Głuchołazy
 275. Elżbieta Łukaszewska, Głuchołazy
 276. Kazimierz Łukowski, Warszawa
 277. Ryszard Machnowski, naczelnik UM Włocławka
 278. Adam Maciejko, Głuchołazy
 279. Andrzej Madej, ekonomista, przedsiębiorca, Kraków
 280. Piotr Madeja, sekretarz RM, Stowarzyszenie 'Rzecz Pospolita', Siemianowice Śl.
 281. Tadeusz Majer, radny RM Człuchowa
 282. Adam Maksymowicz, Stowarzyszenie 'Związek Dolnośląski', Lubin
 283. Franciszek Makurat, dr, Instytut Psychologii UG, przewodniczący NSZZ 'Solidarność' UG, Gdańsk
 284. Paweł Malaga, student PWr, Wrocław
 285. Andrzej Malarewicz, prof. dr hab., wicedyrektor Instytutu Kształcenia Medycznego Akademii Świętokrzyskiej, Kielce
 286. Wojciech Maliczak, kwestor, PWSZ w Lesznie
 287. Jerzy Malik, burmistrz m. Skoczowa
 288. Jan Malinowski, Krosno
 289. Adam Marciniak, wójt g. Człuchowa
 290. Bartłomiej Marczyński, student Politechniki Warszawskiej
 291. Krzysztof Marecki, przedsiębiorca, Nysa
 292. Czesław Markiewicz, sołtys, pow. człuchowski
 293. Sebastian Markiewicz, student Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 294. Jerzy Marszałkowski, Nysa
 295. Adam Massalski, prof. dr hab., rektor Akademii Świętokrzyskiej, Kielce
 296. Gabriela Masłowska, poseł na Sejm IV Kadencji, Lublin
 297. Józef Matela, burmistrz m. Kietrza
 298. Józef Materla, przedsiębiorca, Katowice
 299. Jolanta Matoga, sołtys wsi Regulice k. Nysy
 300. Wojciech Matraś, Krajowe Forum Samorządowe, Bydgoszcz
 301. Aleksander Matwiejszyn, Stowarzyszenie 'Rzecz Pospolita', Katowice
 302. Zofia Mechlińska, nauczycielka, Gdańsk
 303. Tomasz Mianowicz, historyk, dziennikarz, Monachium
 304. Wiesław Michoń, prawnik, radny RM Nysy
 305. Joanna Mierzejewska, Ligota Piękna k. Wrocławia
 306. Michał Mierzejewski, prof. dr hab. geolog, UWr, Wrocław
 307. Monika Milczarek, nauczyciel akademicki, Włocławek
 308. Wiesława Milczarek, przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet, Włocławek
 309. Tadeusz Mikulski, burmistrz m. Garwolina
 310. Łukasz Mikuła, student UAM, Poznań
 311. Mieczysław Miś, urzędnik, Lubin
 312. Stanisława Miza, radna RM Nysy
 313. Rafał Młyńczak, Koszalin
 314. Ryszard Młyński, dr, radca prawny, Gdańsk
 315. Rafał Modzelewski, dr, prezes Fundacji 'Pro Veritate', Białystok
 316. Jarosław Molga, red. nacz. miesięcznika 'Politycy', Warszawa
 317. Bronisława Morawiecka, prof. dr hab., biochemik, Instytut Biochemii UWr, Wrocław
 318. Krzysztof Motyka, pracownik naukowy, KUL, Uniwersytet Warszawski, Lublin
 319. Mieczysław Mrowca, Stowarzyszenie 'Związek Dolnośląski', Lubin
 320. Antoni Nawrocki, burmistrz m. Solca Kujawskiego
 321. Anna Niedziałkowska, przedsiębiorca, Warszawa
 322. Ireneusz Niegrzybowski, sołtys, pow. człuchowski
 323. Janusz Niewiarowski, wójt g. Lipusz
 324. Anna Nowak
 325. Janusz Nowak, dr inż., Krajowe Forum Samorządowe, Bydgoszcz
 326. Krzysztof Nowak, przewodniczący Rady Osiedla Gminy Miasta Tarnowa
 327. Antoni Odzimek, wiceprezes Izby Rzemieślniczej, Poznań
 328. Ludwika Ogorzelec, artystka rzeźbiarka, Paryż, Francja
 329. Tomasz Olach, radny powiatu włocławskiego, Włocławek
 330. Leonard Olbrycht, Krosno
 331. Franciszek Olejarka, Wrocław
 332. Piotr Olejarz, radca prawny, Warszawa
 333. Andrzej Olejnik, członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność, prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół-Świat Pracy', Tarnów
 334. Czesław Oleksy, prof., fizyk, Uniwersytet Wrocławski
 335. Andrzej Olszewski, Nysa
 336. Bożena Orlikowska, sołtys wsi Płytnicy (pow. złotowski)
 337. Józef Orzeł, dr, filozof, Warszawa
 338. Zygmunt Osiejewski, prawnik, Leszno
 339. Jarosław Paczkowski, aktor, Wrocław
 340. Roman Pająk, wiceprzewodniczący KIK-u, Gdańsk
 341. Kazimierz Pałasz, prezydent m. Konina
 342. Ignacy Pardyka, dr inż., prorektor ds. dydaktyki Wyższej Szkoły Techniki Komputerowej i Telekomunikacji, Kielce
 343. Benedykt Partyka, prezes Krajowego Forum Samorządowego, Bydgoszcz
 344. Łukasz Pasiowiec, kierowca, Szczecin
 345. Adam Paszkowski, Koszalin
 346. Krzysztof Pawlak, dziennikarz, Warszawa
 347. Wiesław Pawłowski, przedsiębiorca, Lubin
 348. Franciszek Październik, burmistrz m. Oławy
 349. Cecylia Pejas, Włocławek
 350. Lidia Piechocka-Witczak, Urząd Miasta Włocławka
 351. Piotr Piekart, student Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 352. Henryk Piesik, Człuchów
 353. Danuta Pietucha-Sowińska, dyrektor szkoły, Człuchów
 354. Bohdan Pilarski, muzykolog, Krupka k. Bolesławca
 355. Marianna Pilich, Włocławska Wspólnota Samorządowa, Włocławek
 356. Elżbieta Pintos, sołtys, pow. człuchowski
 357. Zdzisław Piskorski, burmistrz m. Człuchowa
 358. Zdzisław Piszczek, nauczyciel, Nysa
 359. Roman Pniewski, wiceprzewodniczący Komitetu Protestacyjnego Stoczni Szczecińskiej
 360. Jan Pokrywka, lekarz, Kłodzko
 361. Tomasz Pompowski, dziennikarz, Warszawa
 362. Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich, radny RM Poznania
 363. Jacek Pracz, mgr inż., IEA, Świerk
 364. Wacław Prażuch, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, Tarnów
 365. Małgorzata Prądzyńska, radna RM Człuchowa
 366. Roman Przybylak, radny powiatu kutnowskiego
 367. Agnieszka Przystawa, art. malarz, Wrocław
 368. Czesław Przystawa, przedsiębiorca, Wrocław
 369. Jerzy Przystawa, prof. dr hab., fizyk, UWr, Wrocław
 370. Teresa Rabska, prof. prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań
 371. Tadeusz Rączkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe, Śrem
 372. Piotr Rewienko, radny RM Kluczborka
 373. Marek Rogala, muzyk, Wrocław
 374. Jan Rybak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu
 375. Ryszard Ryśnik, Stowarzyszenie 'Związek Dolnośląski', Lubin
 376. Barbara Sadowska, dyrektor szkoły Kofeda w Poznaniu
 377. Krystyna Sadowska, psycholog, samorządowiec, Poznań
 378. Tomasz Sadowski, prezes Fundacji 'Barka', Poznań
 379. Artur Sajak, student, Kraków
 380. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab., historyk, czł. rzecz. PAN, Warszawa
 381. Janusz Sanocki, radny RM Nysy, prezes Stowarzyszenia JOW, Nysa
 382. Barbara Sarapuk, informatyk, Krajowe Biuro Ruchu JOW, Wrocław
 383. Grzegorz Sawicki, sołtys, pow. człuchowski
 384. Romuald Schild, prof. dr hab., historyk, czł. koresp. PAN, Warszawa
 385. Jan Schwarz
 386. Ryszard Senger, przewodniczący Rady Powiatu Kościerskiego
 387. Franciszek Serchan, technik budownictwa, Oława
 388. Piotr Serchan, inż. budownictwa, Poznań
 389. Jerzy Sękiewicz, dr nauk technicznych, Kraków
 390. Tomasz Siechniewicz, dziennikarz miesięcznika 'Politycy', Warszawa
 391. Stanisław Sierszeń, przedsiębiorca, Kielce
 392. Zdzisław Skowron, inż., prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kielcach
 393. Władysław Skrzypek, prezydent m. Włocławka
 394. Krzysztof Słonina, wójt g. Kijów
 395. Cezary Słowikowski, informatyk, Lublin
 396. Tomasz Smolarz, zastępca burmistrza Dierżoniowa
 397. Piotr Smoter, student PWSZ, Nysa
 398. Marian Smutkiewicz, burmistrz m. Nysy
 399. Waldemar Socha, prezydent m. Żor
 400. Witold Sokała, politolog, niezależny konsultant polityczny, Akademia Świętokrzyska, Kielce
 401. Sylwester Sokolnicki, burmistrz m. Serocka
 402. Janusz Solski, prof. dr hab., Akademia Medyczna w Lublinie
 403. Piotr Sowzdargo, przedsiębiorca, Wrocław
 404. Artur Sroka, student, Kraków
 405. Grzegorz Stachowiak, radny RM Człuchowa
 406. Kazimierz Stachurski, burmistrz m. Ożarowa Maz.
 407. Jan Staniek, Krosno
 408. Kazimierz Staszków, historyk, Nysa
 409. Lech Stefan, Wrocław
 410. Jadwiga Stefanowicz, urzędnik, Lubin
 411. Teodor Stępa, starosta powiatu śremskiego
 412. Kazimierz Stępiń, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Kielcach
 413. Tomasz Strzałkowski, radny powiatu ziemskiego w Opolu, Ozimek
 414. Zbigniew Sycz, Rzeszów
 415. Mirosław Symanowicz, prezydent m. Siedlec
 416. Zbigniew Paweł Szandar, prezydent m. Siemianowic Śląskich
 417. Roland Szczepaniak, Siedlce
 418. Halina Szczepankiewicz, dyrektor szpitala, przewodnicząca RG w Człopie
 419. Paweł Szczerkowski, student, Warszawa
 420. Piotr Szczerski, dyrektor Teatru im. St. Żeromskiego w Kielcach
 421. Henryk Szewczyk, Nysa
 422. Ewa Szlichcińska, mgr, fizyk, IEA, Świerk
 423. Krzysztof Szmid, przedstawiciel Ruchu na rzecz JOW w Tarnowie
 424. Łukasz Szpiech, student, Kraków
 425. Zygmunt Szulist, przewodniczący Rady Gminy Koscierzyny
 426. Dariusz Szumiło, przedsiębiorca, Wrocław
 427. Marcin Szuta, prof. dr hab., fizyk, IEA, Świerk
 428. Krzysztof Szymański, radny RM Człuchowa
 429. Leonard Szymański, poseł I Kadencji Sejmu RP, Poznań
 430. Ryszard Szymończyk, wykładowca PWSZ w Nysie
 431. Eleonora Ścieszka, przewodnicząca RM Nowego Tomyśla
 432. Wojciech Śledziński, red. nacz. 'Dobrego Życia', Wrocław
 433. Ryszard Śnieżko, Ruch JOW, założyciel Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna 'Osobita', Gdańsk
 434. Edward Świeca, Głuchołazy
 435. Stanisław Tamm, były wojewoda wielkopolski, Poznań
 436. Anna Tęcz, Lubin
 437. Waldemar Tkaczyk, wójt g. Kościerzyny
 438. Piotr Toczek, Starostwo Powiatu Kościerskiego, Kościerzyna
 439. Piotr Tomczak, Fundacja 'Nowy Staw', Lublin
 440. Mieczysław Trafis, burmistrz m. Sieraków
 441. Renata Trepeta, Nysa
 442. Mikołaj Trościński, Nysa
 443. Konstanty Tukałło, prof. dr hab., Akademia Medyczna, Poznań
 444. Katarzyna Turek-Fornelska, przewodnicząca Zarządu Regionu Małopolskiego OZZL, Kraków
 445. Urszula Turkiewicz, Wrocław
 446. Andrzej Turoń, Nysa
 447. Łukasz Turski, prof. dr hab., fizyk, CFT PAN, Warszawa
 448. Jolanta Twardowska, dr med., Świerk
 449. Andrzej Tyszkiewicz, Stowarzyszenie 'Związek Dolnośląski', Lubin
 450. Zbigniew Tyszko, redaktor, prezes Fundacji Charytatywnej na rzecz Polski, Oslo, Norwegia
 451. Włodzimierz Urbańczak, przedsiębiorca, Poznań
 452. Mieczysław Urbański, Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Chorzów
 453. Filip Utylski, student, Kraków
 454. Eugeniusz Waga, burmistrz m. Baborowa
 455. Ryszard Wajdzik, radny RM Nysy
 456. Maciej Wajer, dziennikarz, Kościerzyna
 457. Geori Wahl, sołtys, pow. człuchowski
 458. Zbigniew Walczak, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, wójt gm. Gniewina
 459. Mirosław Warczak, wójt g. Liniewa
 460. Wiesław Warzecha, wicestarosta sandomierski
 461. Wiesław Watorek, prof. dr hab., biochemik, Instytut Biochemii UWr, Wrocław
 462. Edmund Wawrzon, Człuchów
 463. Łukasz Wcisło, student, Kraków
 464. Jan Leszek Wiącek, burmistrz m. Wołczyna
 465. Sebastian Wierzbicki, przedsiębiorca, Szymanów gm. Wisznia Mała
 466. Kamila Wilczyńska, przewodnicząca Zarządu Oddziału OZZPiP w Tarnowie
 467. Joanna Wilczyńska-Kitowska, mgr, fizyk, IEA, Świerk
 468. Mariusz Wis, przedsiębiorca, Warszawa
 469. Franciszek Wiśniewski, Nysa
 470. Artur Witkowski, prezes Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Bydgoszcz
 471. Jerzy Wloka, przedsiębiorca, Głuchołazy
 472. Józef Włodarski, prof. dr hab., prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego UG, Gdańsk
 473. Daniel Wnuk, student, Sidzina
 474. Adam Wojnar, dr inż., Wrocław
 475. Maria Wojnar, historyk, Wrocław
 476. Paweł Wojnar, informatyk, Wrocław
 477. Piotr Wojtasik, student, Kraków
 478. Diana Wojtkowiak, dr, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG, Gdańsk
 479. Janina Woronko-Zaczyńska, Stowarzyszenie 'Związek Dolnośląski', Lubin
 480. Barbara Woźniak, Nysa
 481. Zdzisław Woźniak, Krajowe Forum Samorządowe, Bydgoszcz
 482. Jarosław Wójcicki, dyrektor Szpitala Miejskiego w Kielcach
 483. Ryszrad Wójcik, radny powiatu człuchowskiego
 484. Tomasz Wójcik, dr inż., chemik, Wrocław
 485. Edward Wóltański, dziennikarz, Lubin
 486. Jan Wróblewski, Koperniki k. Nysy
 487. Zbigniew Wyskiel, Krosno
 488. Antoni Wysocki, Lubin
 489. Oleksa Zacharska, Nysa
 490. Bogumił Zaczyk, Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Chorzów
 491. Marek Zagajewski, dr, filozof, Instytut Filozofii USz, Szczecin
 492. Paweł Zagożdżon, dr, Wydział Górniczy PWr, Wrocław
 493. Michał Zaleski, prezydent m. Torunia
 494. Remigiusz Zarzycki, przedsiębiorca, Warszawa
 495. Jerzy Zawór, Nysa
 496. Piotr Zbonikowski, radny powiatu włocławskiego
 497. Leopold Zgoda, dr filozofii, przew. stow. 'Komitet Obywatelski Miasta Krakowa'
 498. Wojciech Ziętkowski, burmistrz m. Środy Wielkopolskiej
 499. Bogusława Zima, urzędnik, Lubin
 500. Zbigniew Żołądziejewski, przew. oddz. 'Civitas Christiana', Zielona Góra
 501. Ireneusz Żurawski, burmistrz m. Złotoryji
 502. Mirosław Żurawski, Głuchołazy
3 146 wyświetlen