/Spotkanie Mariana Papisa – prezesa ZChN z Wojciechem Papisem – wiceprezesem KP-H

Spotkanie Mariana Papisa – prezesa ZChN z Wojciechem Papisem – wiceprezesem KP-H

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Państwo,

8 kwietnia 2009 roku, w Łodzi doszło do spotkania nowego prezesa ZChN  z wiceprezesem Kongregacji Przemysłowo-Handlowej.

Tematem rozmów były istotne sprawy bieżące Kraju, jak również możliwości i obszary współpracy między obiema organizacjami.

Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze i przy pełnym zrozumieniu prezentowanych stanowisk.

Jednoznacznie uzgodniono poparcie dla idei zmiany obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu i zastąpienia jej systemem Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW). Prezes Marian Papis podsumował akcję obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przywrócenia święta Trzech Króli (zniesionego przez komunistów) jako ustawowo wolnego od pracy. W kwietniu, zaraz po Świętach, na ręce Marszałka Sejmu zostanie złożonych  m i l i o n  podpisów obywateli udzielających poparcia tej sprawie!

Politycy – większość sejmowa nie może więcej lekceważyć woli Narodu.

Prezesi Marian i Wojciech Papis nakreślili wspólnie wizję budowy silnego samorządu oraz jednoznacznie poparli nadrzędną rolę państwa polskiego względem Unii.

Pod koniec rozmawiano o wspólnych korzeniach rodu Papis wywodzącego się z parafii Nieznamierowice – malowniczej miejscowości południowego Mazowsza istniejącej od 1500 roku.

Wielki Tydzień jest czasem szczególnej refleksji i zadumy nad sensem i celem życia człowieka. To czas chwały, zwycięstwa i zmartwychwstania.

Życzę Wszystkim Państwu spokojnych, radosnych i miłych Świąt Wielkiej Nocy.

Z pozdrowieniami,
Wojciech Papis
Wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej

www.kph.pl www.obywateleisprawiedliwosc.pl
645 wyświetlen