/Relacja z konferencji w Poczesnej

Relacja z konferencji w Poczesnej

20 września 2014 roku w gminie Poczesnej w powiecie częstochowskim odbyła się Konferencja Samorządowa „Poseł z każdego powiatu” pt. „JOW-y szansą na rozwój samorządności w Polsce”.

Konferencja rozpoczęła się od powitania przybyłych gości przez organizatorów: wójta Poczesnej Krzysztofa Ujmę, wicestarostę częstochowskiego Janusza Krakowiana oraz prezesa Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „JOW’ Wojciecha Kaźmierczaka.

poczesna_2

Część merytoryczna konferencji rozpoczęła się od prelekcji wieloletniego działacza Ruchu JOW, Jerzego Gieysztora, na temat zasad wyboru posłów do Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych postulowanych przez nasz Ruch Obywatelski. Następnie głos zabrał Tomasz Kazimierski, profesor Uniwersytetu w Southampton, przedstawiając zalety brytyjskiego systemu wyborczego opartego o JOW. Jego wystąpienie, urozmaicone m.in. pokazem filmu z przebiegu publicznego liczenia głosów, wywołało żywą dyskusję na temat możliwości implementacji podobnych rozwiązań w Polsce. Kolejnym prelegentem był profesor Polskiej Akademii Nauk, Antoni Kamiński. Jego interesujący wykład pozwolił zebranym gościom zapoznać się z wadami i zaletami polskiego systemu proporcjonalnego. Konferencję zakończyła prelekcja dra Zdzisława Ilskiego z Politechniki Wrocławskiej na temat potencjalnego wpływu większościowej ordynacji wyborczej na poprawę jakości polskiego życia politycznego.

Na konferencji wspomniano także twórcę Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, prof. Jerzego Przystawę, toczyła się również żywa dyskusja. Organizatorzy obiecali, że to nie będzie ostatnia konferencja w Poczesnej, kolejną zapowiedziano na wiosnę przyszłego roku.

Na stronie gminy Poczesnej znajduje się krótka relacja ze zdjęciami z tej konferencji: www.poczesna.pl

relacja Macieja Skwary

649 wyświetlen