/List otwarty do Studentów Polskich Uczelni, członków i przyjaciół Niezależnego Zrzeszenia Studentów

List otwarty do Studentów Polskich Uczelni, członków i przyjaciół Niezależnego Zrzeszenia Studentów


Trzydzieści lat temu grupa młodych ludzi stworzyła Niezależne Zrzeszenie Studentów. Powstała organizacja, która wstrząsnęła fundamentem Polski Ludowej, przyczyniając się do upadku komunizmu. Trzeba jednak przypomnieć, że ten ruch studencki nie powstał, aby obalić władzę ludową, lecz zrodził się z prostej  potrzeby wpływu ówczesnych młodych ludzi na otaczającą ich rzeczywistość.


Powrót do tamtych wydarzeń to okazja do refleksji nad naszą obecną sytuacją społeczną.


Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nadal jest w nas potrzeba kreowania świata, w którym żyjemy. Czy my, młodzi dziś, chcemy mieć wpływ na teraźniejszość i przyszłość naszego kraju?


Tradycja NZS zobowiązuje. Dlatego zwracamy się do Was z propozycją podjęcia debaty o fundamencie ustroju państwa demokratycznego, jakim jest system wyborczy. Naszym zdaniem jest on źródłem powszechnego braku poczucia wpływu na rzeczywistość społeczno-polityczną, widocznego szczególnie wśród ludzi młodych.


Nie ukrywamy, że – w naszej opinii – dzisiaj najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie 460 Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Sejmu. Nie chcielibyśmy jednak narzucać swojego zdania, a jedynie zachęcić do rzetelnej debaty na ten temat.


Środowisko studentów, młodej inteligencji, ma potencjał, by rozpocząć taką dyskusję. W czasach, kiedy zarówno dziennikarze, jak i klasa polityczna nie podejmują rozmów o rozwiązaniach ustrojowych i długofalowej strategii rozwoju państwa, kiedy nie myśli się o tym, co będzie za lat dziesięć, a horyzont działań sięga nie dalej niż do kolejnych wyborów – studenci powinni zabrać głos.


Wierzymy, że członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów z całego kraju są świadomi znaczenia systemu wyboru posłów dla funkcjonowania demokracji. Wniesienie tego zagadnienia do publicznej debaty jest sprawą najwyższej wagi. Jesteśmy przekonani, że studenci są w stanie to wyzwanie podjąć i wziąć aktywny udział w procesie tworzenia nowoczesnego i dobrze urządzonego państwa.Barbara Wnęk, była wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego NZS, była przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej NZS

 

Dorota Besaraba, była przewodnicząca NZS Uniwersytetu Wrocławskiego,

 

Jacek Fabianowicz, były przewodniczący NZS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, obecnie członek Zarządu Krajowego NZS

 

Radosław Paklikowski, były członek Zarządu Krajowego NZS

 

Piotr Wiaderny, były przewodniczący Zarządu Krajowego NZS

 

Marcin Leoszko, były przewodniczący Zarządu Krajowego NZS

 

Paweł Drążek, były przewodniczący NZS Politechniki Wrocławskiej, były członek Zarządu Krajowego NZS

 

Wojciech Zieliński, były wiceprzewodniczący Zarządu krajowego NZS

 

Wojciech Wójcik, były członek Zarządu Krajowego NZS

 

Wojciech Kasprzyk, obecny przewodniczący NZS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Grzegorz Wyszkowski, obecny przewodniczący NZS Politechniki Wrocławskiej

 

Edyta Dudycz, obecna przewodnicząca NZS Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Katarzyna Sobczak, wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, była przewodnicząca NZS Politechniki Poznańskiej

 

Wojciech Kaźmierczak, NZS Politechnika Wrocławska, koordynator akcji NZS jednomandatowe.pl


1 023 wyświetlen