/Konferencja prasowa – możliwość zmiany ordynacji na większościową

Konferencja prasowa – możliwość zmiany ordynacji na większościową

14 sierpnia 2013 r. w biurze Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Jarosław Gowin (poseł na Sejm RP), dr Zdzisław Ilski (Ruch na rzecz JOW) oraz Jerzy Michalak (radny miasta Wrocław).

Dyskusja dotyczyła 20 lat istnienia Ruchu na rzecz JOW oraz możliwości zmiany ordynacji na większościową. Dopóki od aparatu partyjnego, a nie od obywateli, będzie zależało kto wejdzie do parlamentu, nie zmieni się jakość polityki – mówił Jarosław Gowin.

Ocenił, że Ruch na rzecz JOW to największy przejaw oddolnego buntu obywateli. Dodał, że nie widzi powodu, dla którego 460 posłów miałoby decydować o tym, czy po zebraniu dużej liczby podpisów przeprowadzać wnioskowane referenda lub kierować obywatelskie projekty ustaw do pracy w parlamencie.

Posłowie powinni mieć obowiązek pracy nad takimi ustawami, skoro zebrano pod nimi po kilkaset tysięcy czy nawet kilka milionów podpisów – powiedział Gowin.

Dr Zdzisław Ilski zwrócił uwagę na 20-lecie istnienia Ruchu, na jego długą pracę i działalność rozpoczętą przez prof. Jerzego Przystawę. Zwrócił uwagę na przygotowaną przez Fundację im. J. Madisona mapę podziału Polski na 460 JOW wraz ze zmianami w kodeksie wyborczym.

Jerzy Michalak podkreślił na wpływ obywateli na polityków JOW, w przeciwieństwie do ordynacji proporcjonalnej, gdzie wpływ decydujący mają szefowie partii politycznej. JOW-y według niego to większa odpowiedzialność posłów przed wyborcami.

Przypominamy tę konferencję. Tworzy się nowe środowisko wokół J. Gowina, P.Wiplera oraz P. Kowala. Większość z osób, które włączyły się w nowy ruch deklarowały się jako zwolennicy JOW. Liczymy zatem, że za deklaracjami pójdą czyny i sprawa zmiany ordynacji znajdzie ważne miejsce w programie nowego ugrupowania.

1 111 wyświetlen