/JOW-y Pana Marcina Ś. – prawica.net

JOW-y Pana Marcina Ś. – prawica.net

W odpowiedzi na artykuł pt. JOW-y lekarstwem na wszelkie zło?”, opublikowany na prawicy, zamieszczamy replikę pt. „JOW-y Pana Marcina Ś”.

Czytaj dalej: http://jow.pl/jow-y-marcina-s/

664 wyświetlen