/Debata ustrojowa: „Instytucja referendum w Polsce. Wielki przywilej czy nic nieznaczący zapis w Konstytucji?”

Debata ustrojowa: „Instytucja referendum w Polsce. Wielki przywilej czy nic nieznaczący zapis w Konstytucji?”

Stowarzyszenie JOW zaprasza na spotkanie poświęcone instytucji referendum w Polsce. Jest to pierwsza debata w ramach projektu „Debata ustrojowa” (https://www.facebook.com/debataustrojowa).

Uczestnikami debaty będą:

prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski – rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie i pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Southampton. Autor licznych prac na tematy ustrojowe w Polsce. Od 2016 r. prezes Stowarzyszenia JOW.

Krzysztof Izdebski
– prawnik i aktywista. Dyrektor programowy Fundacji ePaństwo. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawnych i praktycznych aspektach dostępu do informacji publicznej, partycypacji społecznej i przeciwdziałaniu korupcji, relacji Państwo-Obywatel w tym instytucji referendum.

Jan Śpiewak – socjolog, publicysta, aktywista miejski, współtwórca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor felietonów na łamach m.in. „Krytyki Politycznej”, „Kultury Liberalnej” czy tygodnika „Wprost”. Autor książki „Ukradzione Miasto. Kulisy Afery Reprywatyzacyjnej”. W swoich pracach koncentruje się m.in. na tematach kryzysu demokracji liberalnej czy nierówności społecznych.

Debatę poprowadzi Patryk Hałaczkiewicz.

Debata odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 17 na platformie Zoom.

Link do wydarzenia: https://zoom.us/j/95389526697

396 wyświetlen