/Co proponuje Ruch JOW?

Co proponuje Ruch JOW?

Chcemy dla Polski ordynacji na wzór brytyjski:

 1. Polska podzielona na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), każdy okręg liczący ok. 62 tys. wyborców.
 2. Z każdego okręgu wybrać można tylko jednego posła.
 3. Wybory w jednej turze: wygrywa ten, kto uzyskał największą ilość głosów.
 4. Kandydować może każdy obywatel, który uzyskał np. 15 podpisów wyborców z tego okręgu.
 5. Kandydat wpłaca kaucję, np. 2000 zł, która jest zwracana, jeśli w wyborach zdbędzie więcej niż 5% głosów wyborców.

Ordynacja skonstruowana w oparciu o zasadę JOW, w przeciwieństwie do ordynacji proporcjonalnej:

 1. Jest jasna, czytelna i zrozumiała dla wyborców.
 2. Wiąże posłów z wyborcami z okręgów, wymusza odpowiedzialność.
 3. Zmienia strukturę partii politycznych, które przestają być scentralizowanymi, biurokratycznymi aparatami, lecz stają się organizacjami obywatelskimi.
 4. Tworzy, jak mówi Prawo Duvergera, dwubiegunową scenę polityczną. (Co nie przeszkadza to wcale istnieniu i zdobywaniu mandatów przez partie małe, a nawet przez kandydatów bezpartyjnych.) Scena polityczna jest stabilna, a rząd ma poparcie większości parlamentarnej.
 5. Daje wyborcom poczucie, że ich głosy naprawdę się liczą, że mają wpływ na rządy i życie publiczne.
 6. Gwarantuje spełnienie konstytucyjnych zasad powszechności, równości i bezpośredniości wyborów oraz w pełni przywraca obywatelom bierne prawo wyborcze.
580 wyświetlen