Rebelie polityczne w III RP a fasadowa demokracja

Tekst dra Wojciecha Błasiaka sprzed roku. Dziś tak samo aktualny, jak wtedy. System wyborczy III RP wyłania indolentną klasę polityczną, która hamuje aspiracje narodu i ciągnie nas wszystkich w dół

więcej...

W sprawie oświadczenia byłych prezydentów, premierów, marszałków Sejmu i Senatu

Moje własne oświadczenie w sprawie wspólnego oświadczenia byłych prezydentów, premierów, marszałków Sejmu i Senatu broniących ustroju partyjnej oligarchii wyborczej III Rzeczypospolitej

więcej...

WoJOWnicy Wolności

Wolne wybory Zaskakuje, że w reżimowej propagandzie dotyczącej

więcej...

Brytyjska tradycja, rumuńskie doświadczenia – wnioski dla Polski

Dyskusja na temat jednomandatowych okręgów wyborczych w Polsce zaczyna wchodzić na wyższy pułap. Już prawie każdy ma swoje zdanie, a co gorsza, nawet jeśli nie wie o co

więcej...

Likwidacja FOZZ a hańba III RP

Z początkiem stycznia tego roku na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawił się prawie niezauważalny komunikat

więcej...

Rozmowa z Pawłem Kukizem – „Gazeta Wrocławska”, 24.01.2015

Na temat jednomandatowych okręgów wyborczych i ich znaczenia nie starczyłoby miejsca w gazecie. Sposób wybierania przedstawicieli jest kluczowy dla jakości życia tak politycznego, jak i społecznego. Wprowadzenie JOW byłoby rewolucją na miarę zlikwidowania liberum veto czy Konstytucji 3 Maja. W dzisiejszej, proporcjonalnej ordynacji „oni” wybierają się sami spomiędzy siebie. My głosujemy tylko na partie, które …

więcej...

Bilans 25-lecia wolności samozwańczych elit władzy III RP

25-lecie wolności to nowy slogan propagandowy elit władzy III Rzeczypospolitej, powtórzony niedawno przy okazji Święta Niepodległości przez obecnego prezydenta III RP Bronisława Komorowskiego. Nie jest to więc dla nich i dla niego rocznica odzyskania niepodległości czy też suwerenności, ale wolności.

więcej...

Ordynacja JOW to anarchia?

W historii często nas Polaków opisywano jako anarchistów. Jako ludzie kochający wolność nie lubimy żadnej władzy, bo władza zmusza nas do rzeczy sprzecznych z naszym osobistym interesem. Jesteśmy nieufni w stosunku do władzy, która ogranicza nasze pole działania.

więcej...

Ordynacja „proporcjonalna” degeneruje partie polityczne

 

Widmo krąży po III RP. Widmo Lenina!

 

Partia nowego typu

 

Włodzimierzowi Leninowi partia nie była potrzebna do wysłuchania opinii ludu. Partia nowego typu miała być narzędziem przeprowadzenia rewolucji, przekształcenia społeczeństwa wg idei, które najlepiej znał on sam, w nieco mniejszym stopniu znali jego współpracownicy, a do których dopiero miała dorosnąć reszta.

więcej...