Oligarchiczna tajemnica III Rzeczypospolitej

(fragmenty przygotowywanej do druku nowej książki autora „Siedem dni ze Stanem Tymińskim. Codzienność z szokową transformacją w tle”)

więcej...

JOW-y czyli niezależność

Spór pomiędzy zwolennikami ordynacji proporcjonalnej (obowiązującej obecnie w naszym nieszczęsnym kraju), a większościowej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi (JOW-ami) trwa w najlepsze i nic nie wskazuje na to, by miał się kiedykolwiek skończyć.

więcej...

Przykład idzie z góry

Ordynacja większościowa oparta na jednomandatowych okręgach wyborczych daje młodym ludziom z aspiracjami politycznymi możliwość dochowania wierności swoim poglądom, z czym miała problem lwia ilość posłów na Sejm.

więcej...

Samozwańcze elity III RP

Elity polityczne III RP, a szerzej cała jej klasa polityczna, ma w istocie charakter samozwańczy. To uzurpatorzy polityczni, którzy nigdy nie przeszli demokratycznych procedur wyborczych. Ich pierwotna selekcja została dokonana samozwańczo w latach 1987-1991, z kluczowym udziałem komunistycznych służb specjalnych.

więcej...

Kompradorzy

Kompradorami nazywano pierwotnie kupców tubylczych w krajach podlegającej ukrytej lub jawnej kolonizacji, którzy pośredniczyli w handlu z kolonizującymi metropoliami, a faktycznie pełnili rolę agentów handlowych tych metropolii. W naukach społecznych przyjęła się nazwa burżuazja kompradorska na określenie tubylczej burżuazji handlowej krajów skolonizowanych, która pośredniczyła w eksploatacji gospodarczej kolonii przez metropolie.

więcej...

Odpowiedzialność za dobro wspólne

Sposób wybierania posłów ma bezpośredni wpływ na gospodarkę. Kierownicza rola monopartii nieodpowiedzialnej przed społeczeństwem, jawną przemocą utrzymywana w komunizmie, po transformacji ustrojowej legitymuje się pluralizmem pozorującym demokrację. Cyniczne deptanie praw boskich i ludzkich oraz deprawacja sumień, w komunizmie naturalne, po transformacji usprawiedliwiane jest, jako cena demokracji, rzekomo nieunikniona. Zanik komunistycznego terroru uśpił czujność w zakresie …

więcej...

Problem tkwi w elitach

 

Posłowanie do Sejmu 
nie jest dziś traktowane 
jako służba Rzeczypospolitej, lecz jako sposób 
na osiągnięcie stosunkowo niezłego dochodu 
czy przywilejów. 
Na dodatek kosztem niewielkiego wysiłku 
– pisze socjolog.

 

Co łączy Leszka Millera, Janusza Palikota, Aleksandra Kwaśniewskiego, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska? A komentatorów politycznych "Gazety Wyborczej", "Krytyki Politycznej" i "(W) Sieci"? Jest taki temat – strach przed jednomandatowymi okręgami wyborczymi.

więcej...

Masowe protesty w Bułgarii. Jednym z żądań JOW!


W Bułgarii trwają największe od 16 lat protesty uliczne. Zablokowane są główne ulice Sofii, ale protestują mieszkańcy około 40 miast m.in. Warny, Pazardżiku, Płowdiwy.

 

Bułgarzy domagają się m.in. zmian konstytucyjnych i wyborów większościowych zamiast obowiązującej ordynacji proporcjonalnej i możliwości zaskarżenia, a nawet odwołania ustwodawców, jeśli nie wywiążą się ze swoich zobowiązań.

więcej...
Strona 5 z 512345