/Poseł IV Rzeczypospolitej

Poseł IV Rzeczypospolitej

czyli propozycja pluralistycznej ordynacji jednomandatowej

Daleko mi do Platformy,
Jeszcze dalej do SLD.
Jestem posłem niezależnym,
Głosuję jak sam chcę.

Gdy nie ma racji Prezes,
Nie boję się go jak lwa.
Stołkami mnie też nie kupią,
Ministrów naród wybierze sam.

Nie byłem pierwszy na liście,
Lecz miejsca dziś nie ważne.
Niczym nie zapłaciłem
Za to gdzie się znalazłem.

Twarda była rozgrywka,
Ale z innymi wygrałem.
W jednym z 460 okręgów
Najwięcej głosów otrzymałem.

Wyniki podliczono
W okręgach jednomandatowych,
Do sejmu zaproszono
Najlepszych bez progów procentowych.

A jeszcze w skali całego kraju
Kandydowałem na ministra.
W drugiej turze wyborów
Pozwala na to ordynacja czysta.

Przychodzę zawsze sumiennie
Na ważne obrady do pracy.
Debata nie jest tylko formalnością,
Dla wyniku głosowania coś znaczy.

Nie jestem łże-elitą,
Nie będę z nakazu głosował!
Przeszedłem przez gęste sito,
Ustawę oceni już moja głowa.

Nie dla mnie spieprzaj-dziady
Podkupywanie stołkami, miejscami na listach
I tym podobne układy.  

Poseł czy minister odpowiadać musi personalnie przed wyborcą,
Potem przed przełożonym politycznym,
A władza naprawdę pochodzić od narodu,
Bo tu ferment III RP się zaczyna,
Jeśli nad interesem publicznym
Góruje partyjna dyscyplina.   

I PiS-owi nie spłynie łza,
Gdy zacznie myśleć jak ja:

Kupczeniom Lipińskiego niewinny
Uczciwy obywatel,
A nie lizus partyjny. 

Poseł IV Rzeczypospolitej,
Której nie ma,
Póki ordynacja wyborcza
Na jednomandatową się nie zmienia!

About Krzysztof Kowalczyk

uczestnik Ruchu JOW od 2007 r.; wiceprezes okręgu lubelskiego Stowarzyszenia na rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15
551 wyświetlen