WoJOWnicy Wolności

Wolne wybory

Zaskakuje, że w reżimowej propagandzie dotyczącej…

więcej...

Bilans 25-lecia wolności samozwańczych elit władzy III RP

25-lecie wolności to nowy slogan propagandowy elit władzy III Rzeczypospolitej, powtórzony niedawno przy okazji Święta Niepodległości przez obecnego prezydenta III RP Bronis…

więcej...