Jednomandatowe okręgi wyborcze jako doświadczenie historyczne Polaków

Propozycja wprowadzenia w Polsce okręgów jednomandatowych w wyborach sejmowych nawiązuje do wzoru brytyjskiego.

więcej...