Partia, a nie pojedynczy kandydat, jest podmiotem prawa

Przeglądając internet natknąłem się na link do publikacji Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu z 2008 roku podtytułem „Zalety i wady wyborczego systemu

więcej...

Wojna na JOW-y, czyli jeszcze bardziej ogłupiały Wyborca

Jeśli nie pracujesz dla Systemu bądź dzięki niemu, a także nie masz żadnych korzyści płynących z jego istnienia, nie ma takiej siły, która spowodowałaby

więcej...

Wyborcze łamanie Konstytucji

Artykuł 127 punkt 1 Konstytucji RP stanowi, iż „Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym”.

więcej...

Ordynacja proporcjonalna w wyborach do PE? Ponad 3/4 Polaków wolało zostać w domach

Trzech na czterech Polaków zbojkotowało wybory do Parlamentu Europejskiego, a największym zwycięzcą został Janusz Korwin-Mikke, który otwarcie przyznaje, że nie chce tego systemu naprawiać – chce go zmienić.

więcej...

Sondaż: Polacy chcą jednomandatowych okręgów w wyborach do Sejmu – fakty.interia.pl

Ponad 71 proc. badanych Polaków chciałoby, żeby w wyborach do Sejmu obowiązywały jednomandatowe okręgi wyborcze – wynika z sondażu Homo Homini przeprowadzonego na zlecenie INTERIA.PL. To dzięki takiemu systemowi mandat otrzymywałby kandydat, który faktycznie uzyskał największą liczbę głosów.

więcej...