WoJOWnicy – Janusz Sanocki


Trzeba postawić zasadnicze pytanie: Dlaczego uważamy, że zmiana ordynacji wyborczej jest konieczna.

 

Proszę popatrzeć na to, co się stało po II wojnie światowej w Europie i na świecie, gdzie zwycięskie mocarstwa narzuciły wszystkim podbitym krajom osi ordynację proporcjonalną. Adenauer chciał dla Niemiec okręgów jednomandatowych, bo wiedział jak wzmacnia państwo zdrowy system polityczny. Tymczasem Alianci się na to nie zgodzili.

więcej...

Dlaczego jednomandatowe okręgi wyborcze? – cz.2


Skąd wzięła się ordynacja proporcjonalna w Europie?

 

W dziewiętnastym i początkach dwudziestego wieku partie polityczne zakorzenione były we wspólnotach religijnych (katolickiej, protestanckiej lub żydowskiej), bądź we wspólnotach o charakterze klasowym (partie burżuazyjne vs socjalistyczne). Ordynacja proporcjonalna miała w tych warunkach służyć zachowaniu równowagi politycznej przez umożliwienie mniejszościom politycznym udziału w życiu politycznym krajów. Co szczególnie ważne, działo się tak w stabilnych ramach instytucjonalnych, jakie stwarzała sprawna administracja publiczna i dobrze działający wymiar sprawiedliwości.

więcej...

śp. profesor Jerzy Przystawa (1939 – 2012)

 

W dniu 3 listopada 2012 roku zmarł we Wrocławiu profesor Jerzy Przystawa, wybitny polski patriota, naukowiec i działacz polityczny, założyciel ogólnopolskiego Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, autor wielu książek na  tematy organizacji i naprawy życia publicznego, działacz i organizator Solidarności, więzień polityczny PRL, demaskator afery FOZZ-u, a także znakomity fizyk teoretyczny, b. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.

więcej...

Zmieleni.pl


Z wielkim zainteresowaniem śledzę akcję www.zmieleni.pl, którą rozwinął w kraju popularny piosenkarz patriota Paweł Kukiz. Ta akcja polega na nowym zebraniu podpisów do zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu z proporcjonalnej na taką, jaka jest w Kanadzie, czyli większościową. Ma to na celu możliwość lokalnego wybrania posłów do Sejmu, bo teraz wystawia wybranych wódz każdej partii ze specjalnej listy preferencyjnej. Jeśli się to uda, to nareszcie nasi patrioci będą mieli większość w Sejmie. Kiedy Platfroma Obywatelska zebrała w tej sprawie ponad 750 000 podpisów koniecznych do referendum, po wyborach zostały one brutalnie zmielone.

więcej...