/Petycja Obywatelska dotycząca przeprowadzenia przez Prezydenta referendum

Petycja Obywatelska dotycząca przeprowadzenia przez Prezydenta referendum

30 kwietnia 2013 roku jako Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe Okręgi Wyborze złożyliśmy Petycję Obywatelską dotycząca przeprowadzenia przez Prezydenta referendum w sprawie wprowadzenia 460 Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Sejmu RP w Kancelarii Prezydenta.

Po miesiącu przyszła odpowiedź z Kancelarii. Niestety nie odpowiedział nam Prezydent Komorowski, który przed wybraniem go na urząd mówił, że wprowadzenie JOW będzie dla niego priorytetem. Odpowiedzi na złożoną Petycję, udzielił nam Sekretarz Stanu Sławomir Rybicki w tonie dość lekceważącym.
Procedura Petycji Obywatelskiej jest oficjalną drogą urzędową na którą winien odpowiedzieć Prezydent lub urzędnik działający w Jego imieniu. W związku, że taka sytuacja nie zaistniała, złożyliśmy skargę na pracę Sekretarza Stanu.
Ponadto w związku z nierozpatrzeniem naszej sprawy po raz drugi 5 lipca złożyliśmy Petycję Obywatelską do Prezydenta Komorowskiego. Minął właśnie miesiąc. Czekamy na odpowiedź.
883 wyświetlen