/Uchwała Zarządu Krajowego OZZL

Uchwała Zarządu Krajowego OZZL

Uchwała Nr 1/05/2004r
uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 maja 2004r.
Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Bydgoszczy

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy postanawia o włączeniu się Związku do tworzenia lokalnych Komitetów Referendalnych, mających na celu zebranie co najmniej 500 tysięcy podpisów obywateli popierających przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum w sprawie wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Parlamentu RP.

Zarząd Krajowy wzywa wszystkich lekarzy, a szczególnie członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy do tworzenia Komitetów Referendalnych i do złożenia podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Zarząd Krajowy
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

About Zarząd Krajowy OZZL

511 wyświetlen