/162 powiaty pozbawione reprezentacji przez system proporcjonalny

162 powiaty pozbawione reprezentacji przez system proporcjonalny

System proporcjonalny pozbawia reprezentacji peryferyjne powiaty o średniej wielkości faworyzując i nadreprezentując duże miasta na niekorzyść średniej wielkości powiatów peryferyjnych, które nie mają swojej reprezentacji w Sejmie.

Marginalizacja perfyferiów - 2

Efektem tego zjawiska jest pozbawianie 162 powiatów (spośród ogólnej liczby 380 powiatów) reprezentacji w Sejmie z lat 2011-15 (liczącym 460 posłów, a więc o 80 WIĘCEJ niż ogólna liczba powiatów!), co zostało zobrazowane przez posła Janusza Sanockiego w postaci dwóch tabel przedstawionych na końcu niniejszego wpisu, zawierających listę powiatów i reprezentujących ich posłów (przy czym liczba 162 powiatów bez reprezentacji częściowo wynika ze zjawiska opisanego w tym artykule, a częściowo z małych rozmiarów części powiatów, które mają małą liczbę ludności tj. poniżej przeciętnej).

Należy podkreślić, iż powiat to nie jest tylko zwykła jednostka administracyjna, powstała w drodze zwykłego podziału administracyjnego, który np. dzieli kraj na odgórnie zarządzane okręgi wojskowe, podatkowe czy gubernie, ale powstaje w drodze powołania lokalnych, oddolnie samo zarządzających się wspólnot, które decydują o własnej organizacji i rozwoju.

Tylko około 200 tys. ludzi na cały kraj należy do partii, jest żołnierzami wodzów i jest podzielona między partie – reszta obywateli nie należy do partii.

Większość woli i wybiera według lokalnych więzi i wspólnot społecznych np. wspólnoty zarządzającą się poprzez organy powiatu, gminy itp. – dziś te lokalne wspólnoty nie mają reprezentacji.

 

Porównanie wyników wyborów JOW i PROP - PO2 - 6

 

Problem ten na przykładzie wyliczeń z okręgu wyborczego do Sejmu nr 1, zobrazowała w postaci tabeli Małgorzata Pawlak, która jednocześnie podsumowała wyliczenia następująco:

„(…)

  1. Kandydaci związani z danym powiatem (regionem) zdobyli tam znacznie więcej głosów, niż gdzie indziej – różnica to nawet 9 tys. – oraz więcej niż inni kandydaci w tym powiecie. Wynika stąd, że naturalnie wybieramy swojego przedstawiciela spośród „swoich”. Podliczyłam głosy oddane na 2 kandydatów w miejscu zamieszkania i poza nim: Czernow 7184/2886 oraz Zubowski 9050/1730. W swoim regionie ci kandydaci otrzymali 2,5 oraz 5 razy więcej głosów.
  1. „Jedynki” to osoby z zewnątrz – spoza regionu (nie dotyczy Nowoczesnej) lub luźno z nim związane – głosy na nie rozkładają się równomiernie w całym okręgu. Dzięki temu i dzięki znanemu nazwisku (niekoniecznie z dobrej strony) wygrywają. Stąd niezrozumiała dla wielu tendencja do obsadzania „jedynek” politykami skompromitowanymi. Przejdą i tak.
  1. Czworo kandydatów z największą ilością głosów w regionie nie weszło do sejmu, ponieważ w całym OW tej większości nie mieli. Świadczy to o tym, że zaufanie społeczności lokalnej często nie ma szansy przebicia się przez populizm w okręgu czy w kraju”.

 

Źródło: Tabela wraz z wyliczeniami Małgorzaty Pawlak w artykule „A jednak JOW…” – link:

http://pressmania.pl/?p=22346

 

Problem pozbawienia reprezentacji terenów peryferyjnych w wyborach w ordynacji proporcjonalnej wskazał również Arkadiusz Ptak opisując marginalizację gmin wiejskich w wyborach do sejmików wojewódzkich:

„W opinii autora partie polityczne, które dominują w elekcjach do sejmików województw, konstruując listy wyborcze decydują się na umieszczenie na nich kandydatów reprezentujących największe miejscowości w okręgu – na ogół zamieszkujących miasta powiatowe. Słusznie wychodzą z założenia, że przy ograniczonej liczbie kandydatów (dwukrotność wybieranych radnych w okręgu), prawdopodobieństwo uzyskania lepszego wyniku wyborczego ma kandydat z ośrodka miejskiego, a nie z nisko zaludnionych i mało zurbanizowanych miasteczek i terenów wiejskich. W efekcie na listach wyborczych brakuje przedstawicieli małych gmin, właśnie tych do 20 000 mieszkańców, gdzie frekwencja w wyborach jest najwyższa. O ile mieszkańcy tych miejscowości „znajdują” swojego kandydata do rady gminy (z własnej miejscowości), czy rady powiatu (jeżeli nie z miejscowości, to na pewno z własnej gminy), to w przypadku wyborów do sejmików szansa na kandydata z najbliższego otoczenia jest bardzo mała. Okręg do sejmiku tworzy przecież kilka lub nawet kilkanaście powiatów. Bardzo często na listach wyborczych komitetów biorących udział w wyborach do sejmiku brakuje przedstawicieli małych gmin (zwłaszcza wiejskich).

Ponadto same ugrupowania polityczne, z uwagi na trudności w prowadzeniu kampanii na terenach wiejskich, bardzo często rezygnują z niej w ogóle, bądź ograniczają ją do minimum. Kampania wyborcza koncentruje się więc na wyborach na wójta oraz do rady gminy. Stąd głównym powodem nieważności głosów w wyborach do sejmików nie jest wcale nieznajomość zasad prawa wyborczego lub fałszerstwa wyborcze (postawienie więcej niż 1 znaku „x”), ale niepostawienie w ogóle znaku „x” [co wskazuje, iż wyborcy nie „znajdują” swojego kandydata (z własnej miejscowości) na liście wyborczej]. W wyborach w 2010 roku z takich przyczyn nieważnych głosów było aż ponad 70%. A zatem sugestie części polityków o sfałszowaniu wyborów, głównie poprzez dopisanie przez członków obwodowych komisji wyborczych kolejnego znaku „x” na karcie do głosowania, są bezzasadne”.

Arkadiusz Ptak – „Głosy nieważne w elekcjach samorządowych”
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/5964

 

Problem braku reprezentacji terenów peryferyjnych w wyborach w ordynacji proporcjonalnej można rozwiązać wprowadzając JOW-y, co można wywnioskować z rozważań Adama Gendźwiłła dotyczących wyborów do rad gmin, gdzie w 2014 r. w miejsce systemu proporcjonalnego wprowadzono JOW-y:

„W gminach składających się z wyraźnie odrębnych części (wsi, przysiółków, sołectw) JOW-y dają szansę na lepszą reprezentację terytorialną. Społeczności lokalne, których interesy terytorialne wcześniej były marginalizowane w radach ze względu na brak reprezentacji (związany np. z przynależnością danej wsi do większego okręgu wyborczego), mają szansę wybrać swojego radnego”.

za: raport Adama Gendźwiłła – „Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku” w opracowaniu Fundacji Batorego „Co się stało 16 listopada?”

Wydaje się, że na marginesie należy dodać, iż również w gminach, gdzie nie ma jednostek pomocniczych wprowadzenie JOW-ów wreszcie zażegnało kuriozalną sytuację, gdy część ulic miasta była pozbawiona swoich radnych, a niektóre ulice miały po kilku radnych.

Więcej we wpisie: „Sukces JOW do rad gmin – odpartyjnienie i inne statystyki” link:

http://jow.pl/sukces-jow-do-rad-gmin-odpartyjnienie-i-inne-statystyki/

 

Potwierdza tę zaletę JOW-ów również Jarosław Flis:

„Z trudnych do podważenia pozytywów ordynacji brytyjskiej warto wymienić dwa: posłowie brytyjscy zapewniają reprezentację każdej części kraju. Biura poselskie są rozłożone równo, nie zaś skupione jak nasze – trochę w większych miastach, trochę przypadkowo. Są też brytyjscy posłowie do swoich wyborców przywiązani (…) nawet, jeśli posłowie (…) pochodzą spoza okręgu wyborczego, z którego zostali wybrani, to jednak z reguły przeprowadzają się do tego okręgu, jeśli zdobędą mandat. Bywa też, że robią to już w chwili uzyskania nominacji. Choć intensywność ich kontaktów z wyborcami jest różna – większa w okręgach frontowych, mniejsza w bezpiecznych – to jednak średnio jest znacząco wyższa niż dotąd w Polsce. Pokazują to badania, w których pytano obywateli różnych krajów o osobiste spotkania z posłami”.

Jarosław Flis „Ordynacja dla Polski”

http://jaroslawflis.salon24.pl/666960,ordynacja-dla-polski

 

Więcej o badaniach dotyczących intensywności kontaktów posłów z wyborcami w artykule pt.

„Posłowie są 2 razy (!) bardziej pracowici w JOW-ach niż w systemie proporcjonalnym”

 Link: http://jow.pl/poslowie-sa-2-razy-bardziej-pracowici-w-jow-ach-niz-w-systemie-proporcjonalnym/

 

Kontakty z wyborcami -9

 

Efekty pozbawienia reprezentacji obywateli zamieszkujących część powiatów został statystycznie policzony w poniższych tabelach przez posła Janusza Sanockiego.

W sejmie kadencji 2011 – 2015 według obliczeń Janusza Sanockiego 162 powiaty były pozbawione reprezentacji poprzez fakt, iż żaden z mieszkańców tych powiatów nie został posłem do sejmu, podczas gdy spośród mieszkańców Warszawy jest aż 40 posłów, pomimo że na Warszawę przypada 19 posłów.

 

Posłowie wg powiatów kadencja sejmu 2011-2015 – autor Janusz Sanocki, plik w postaci Worda:

E-Posłowie wg powiatów

Cała tabela:

 

Lp. powiat 2011-2015 ilość posłów
1 Wrocław Schetyna Grzegorz Juliusz;
Jackiewicz Dawid Bohdan;
Świat Jacek;
Jędrysek Mariusz Orion;
Elsner Wincenty Aleksander;
Zdrojewski Bogdan Andrzej;
Wolak Ewa Wanda;
Piechota Sławomir Jan;
Huskowski Stanisław Tadeusz;
Jaros Michał;
Zieliński Maciej Jerzy;
Kaczmarek Tomasz Krzysztof(33)
12
2 Jelenia Góra Czernow Zofia; 1
3 Legnica Kropiwnicki Robert; 1
4 Wałbrzych Mrzygłocka Izabela Katarzyna;
Kołacz-Leszczyńska Agnieszka Maria;
2
5 bolesławieckiBolesławiec
6 dzierżoniowskiDzierżoniów Szymiec-Raczyńska Halina Jadwiga; Smolarz Tomasz; 2
7 głogowskiGłogów Zubowski Wojciech Michał;
Drozd Ewa;
2
8 górowskiGóra
9 jaworskiJawor Witek Elżbieta Barbara 1
10 jeleniogórskiJelenia Góra 0
11 kamiennogórskiKamienna Góra Machałek Marzena Anna;
Kmiecik Henryk Ryszard
2
12 kłodzkiKłodzko Szulc Jakub Maciej;
Wielichowska Monika;
2
13 legnickiLegnica 0
14 lubańskiLubań 0
15 lubińskiLubin Zbrzyzny Ryszard;
Wojnarowski Norbert Ryszard;
2
16 lwóweckiLwówek Śląski 0
17 milickiMilicz 0
18 oleśnickiOleśnica Kempa Beata Agnieszka(33) 1
19 oławskiOława Kaczor Roman Bronisław; 1
20 polkowickiPolkowice
21 strzelińskiStrzelin
22 średzkiŚroda Śląska
23 świdnickiŚwidnica Zalewska Anna Elżbieta 1
24 trzebnickiTrzebnica Łapiński Marek; 1
25 wałbrzyskiWałbrzych
26 wołowskiWołów Charłampowicz Jarosław 1
27 wrocławskiWrocław
28 ząbkowickiZąbkowice Śląskie
29 zgorzeleckiZgorzelec
30 złotoryjskiZłotoryja
31 Bydgoszcz Złotowski Kosma Tadeusz;
Latos Tomasz Edward;
Bańkowska Anna Danuta;
Piotrowska Teresa;
Olszewski Paweł Bartosz;
Schreiber Grzegorz Zenon (10);
6
32 Toruń Girzyński Zbigniew;
Sobecka Anna Elżbieta;
Wenderlich Jerzy Jan;
Wydrzyński Maciej;
Lenz Tomasz;
Mężydło Antoni;
6
33 Włocławek Zbonikowski Łukasz;
Kopaczewska Domicela Katarzyna;
2
34 Grudziądz Szymański Tomasz Józef; 1
35 aleksandrowskiAleksandrów Kujawski
36 brodnickiBrodnica Sosnowski Zbigniew; 1
37 bydgoskiBydgoszcz Krupa Łukasz Marcin; 1
38 chełmińskiChełmno
39 golubsko-dobrzyńskiGolub-Dobrzyń
40 grudziądzkiGrudziądz Dzięcioł Janusz Andrzej 1
41 inowrocławskiInowrocław Kłopotek Eugeniusz;
Brejza Krzysztof;
2
42 lipnowskiLipno
43 mogileńskiMogilno
44 nakielskiNakło nad Notecią Sikorski Radosław Tomasz; 1
45 radziejowskiRadziejów
46 rypińskiRypin
47 sępoleńskiSępólno Krajeńskie Kozłowska Iwona Maria; 1
48 świeckiŚwiecie
49 toruńskiToruń
50 tucholskiTuchola Katulski Jarosław Paweł; 1
51 wąbrzeskiWąbrzeźno
52 włocławskiWłocławek Wojtkowski Marek; 1
53 żnińskiŻnin
54 Lublin Kruk Elżbieta Małgorzata;
Michałkiewicz Krzysztof Stefan;   Masłowska Gabriela;
Czerniak Jacek Andrzej;
Popiołek Zofia;
Kabaciński Michał;
Hetman Krzysztof Andrzej;
Gąsior-Marek Magdalena Ewa;
Mucha Joanna;
Poznański Marek;
Palikot Janusz Marian(19);
11
55 Biała Podlaska Abramowicz Adam Krzysztof; 1
56 Chełm Mazurek Beata;
Matuszczak Zbigniew;
Raniewicz Grzegorz Artur
3
57 Zamość
58 bialskiBiała Podlaska Stefaniuk Franciszek Jerzy;
Żmijan Stanisław;
2
59 biłgorajskiBiłgoraj Szeliga Piotr;
Tokarska Genowefa;
2
60 chełmskiChełm
61 hrubieszowskiHrubieszów
62 janowskiJanów Lubelski
63 krasnostawskiKrasnystaw
64 kraśnickiKraśnik
65 lubartowskiLubartów
66 lubelskiLublin Sprawka Lech Stanisław;
Łopata Jan Zbigniew;
2
67 łęczyńskiŁęczna
68 łukowskiŁuków Kucharski Cezary 1
69 opolskiOpole Lubelskie
70 parczewskiParczew
71 puławskiPuławy Sadurska Małgorzata Barbara;
Karpiński Włodzimierz Witold;
2
72 radzyńskiRadzyń Podlaski Rębek Jerzy; 1
73 ryckiRyki Żaczek Jarosław; 1
74 świdnickiŚwidnik
75 tomaszowskiTomaszów Lubelski Grad Mariusz; 1
76 włodawskiWłodawa
77 zamojskiZamość Zawiślak Sławomir; 1
78 Gorzów Wielkopolski Rafalska Elżbieta;
Sibińska Krystyna Mieczysława;
Pahl Witold;
3
79 Zielona Góra Materna Jerzy Marian;
Wontor Bogusław Tadeusz;
Zych Józef;
Bukiewicz Bożenna;
Czarnecki Witold Wojciech(37)
5
80 gorzowskiGorzów Wielkopolski
81 krośnieńskiKrosno Odrzańskie
82 międzyrzeckiMiędzyrzecz
83 nowosolskiNowa Sól
84 słubickiSłubice
85 strzelecko-drezdeneckiStrzelce Krajeńskie
86 sulęcińskiSulęcin Sławiak Bożena Maria; 1
87 świebodzińskiŚwiebodzin
88 wschowskiWschowa Ast Marek; 1
89 zielonogórskiZielona Góra Sługocki Waldemar Jan; 1
90 żagańskiŻagań
91 żarskiŻary
92 Łódź Niesiołowski Stefan Konstanty (8); Barski Dariusz;
Tomaszewski Jan;
Joński Dariusz;
Kotliński Roman;
Grabarczyk Cezary Stanisław; Śledzińska-Katarasińska Iwona Elżbieta; Kwiatkowski Krzysztof;
Godson John Abraham;
Niemczyk Małgorzata Barbara;
10
93 Piotrków Trybunalski Ostrowski Artur Zygmunt;
Domaracki Marek Robert;
Radziszewska Elżbieta;
3
94 Skierniewice Ozga Krystyna Ewa;
Rutkowska Dorota;
2
95 bełchatowskiBełchatów
96 brzezińskiBrzeziny
97 kutnowskiKutno Woźniak Tadeusz Jacek; 1
98 łaskiŁask
99 łęczyckiŁęczyca Pacholski Michał Tomasz; 1
100 łowickiŁowicz Olejniczak Cezary Roman; 1
101 łódzki wschodniŁódź
102 opoczyńskiOpoczno Telus Robert; 1
103 pabianickiPabianice Mastalerek Marcin;
Biernat Andrzej Zbigniew;
2
104 pajęczańskiPajęczno
105 piotrkowskiPiotrków Trybunalski
106 poddębickiPoddębice
107 radomszczańskiRadomsko
108 rawskiRawa Mazowiecka
109 sieradzkiSieradz Polak Piotr Stanisław;
Tomczyk Cezary Józef;
2
110 skierniewickiSkierniewice Seliga Dariusz Michał; 1
111 tomaszowskiTomaszów Mazowiecki Witko Marcin; 1
112 wieluńskiWieluń Łuczak Mieczysław Marcin; 1
113 wieruszowskiWieruszów
114 zduńskowolskiZduńska Wola
115 zgierskiZgierz Matuszewski Marek;
Hanajczyk Agnieszka Małgorzata;
Dunin Artur Jerzy;
3
116 Kraków Szczerski Krzysztof Maria;
Duda Andrzej Sebastian;
Terlecki Ryszard Iwon;
Bubula Barbara Ewa;
Raś Ireneusz Jacek;
Matusik – Lipiec Katarzyna Irena;
Gowin Jarosław Adam;
Fedorowicz Jerzy Feliks;
Lassota Józef;
Gibała Łukasz;
10
117 Nowy Sącz Czerwiński Andrzej Stanisław;
Mularczyk Arkadiusz;
2
118 Tarnów Rojek Józef;
Augustyn Urszula Danuta;
Wardzała Robert Marian
3
119 bocheńskiBochnia
120 brzeskiBrzesko Czesak Edward Stanisław; 1
121 chrzanowskiChrzanów Arkit Tadeusz Andrzej; 1
122 dąbrowskiDąbrowa Tarnowska
123 gorlickiGorlice Bartuś Barbara Halina; 1
124 krakowskiKraków Adamczyk Andrzej Mieczysław; 1
125 limanowskiLimanowa Janczyk Wiesław Stanisław; 1
126 miechowskiMiechów
127 myślenickiMyślenice Łatas Marek Jerzy;
Bobowska Joanna Grażyna;
2
128 nowosądeckiNowy Sącz Romanek Andrzej Stanisław;
Cycoń Marian Adam
2
129 nowotarskiNowy Targ Paluch Anna; Siarka Edward; 2
130 olkuskiOlkusz Osuch Jacek Piotr;
Gądek Lidia Stanisława
2
131 oświęcimskiOświęcim Szydło Beata Maria;
Graś Paweł Bolesław;
Niedziela Dorota;
3
132 proszowickiProszowice Bernacki Włodzimierz; 1
133 suskiSucha Beskidzka
134 tarnowskiTarnów Wojtkiewicz Michał Jan;
Sztorc Andrzej Stefan syn Stefana;
Grad Aleksander;
3
135 tatrzańskiZakopane Marczułajtis – Walczak Jagna Kinga;
Gut-Mostowy Andrzej Józef;
2
136 wadowickiWadowice Polak Marek Władysław; 1
137 wielicki Ziobro Jan Paweł; 1
138 Warszawa Żyżyński Jerzy (okr.Opole);
Lipiński Adam Józef (okr.1);
Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata Helena (okr.1);Kownacki Bartosz Józef (okr.4);
Mroczek Maciej Zbigniew (8);   Waszczykowski Witold Jan (9);
Macierewicz Antoni;
Naimski Piotr Aleksander(14);
Opioła Marek;
Pitera Julia Teresa;
Ryfiński Armand Kamil;
Pawłowicz Krystyna;
Kaczyński Jarosław Aleksander; Kamiński Mariusz;Gosiewska Małgorzata Maria;
Górski Artur Cezary;Wipler Przemysław Janusz;
Kwiatkowski Adam Mariusz;
Kalisz Ryszard Roman;
Nowicka Wanda Hanna;
Kidawa-Błońska Małgorzata Maria;Vincent-Rostowski Jan Antony;
Fabisiak Joanna;
Kierwiński Marcin Piotr;Krajewska Ligia;Święcicki Marcin;Dąbrowska Alicja;Szczerba Michał Roch;
Jastrzębski Leszek Andrzej;
Szyszko Jan Feliks (20);Halicki Andrzej Witold;Rosati Dariusz Kajetan;
Hrynkiewicz Józefa(23);Miller Leszek Cezary(26);
Biedroń Robert (26);Kluzik-Rostkowska Joanna Grażyna (30);

Pacelt Zbigniew(33)

Iwiński Tadeusz(35);

Dziedziczak Jan Michał(36)

Hofman Adam Andrzej(37);

40
139 Ostrołęka Czartoryski Arkadiusz;
Kania Andrzej;
2
140 Płock Jasiński Wojciech Stefan;
Gapińska Elżbieta Teresa;
2
141 Radom Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof;
Wróbel Marzena Dorota;
Witkowski Radosław;
3
142 Siedlce Tchórzewski Krzysztof Józef; Kozaczyński Jacek; 2
143 białobrzeskiBiałobrzegi Bąk Dariusz; 1
144 ciechanowskiCiechanów Kołakowski Robert Jerzy;

Dorn Ludwik Stanisław;

2
145 garwolińskiGarwolin Maliszewski Mirosław Wojciech;
Woźniak Grzegorz Adam;
Prządka Stanisława Alicja;
3
146 gostynińskiGostynin Pawlak Waldemar 1
147 grodziskiGrodzisk Mazowiecki Olechowska Alicja Danuta; 1
148 grójeckiGrójec Suski Marek Witold; 1
149 kozienickiKozienice Czechyra Czesław Jan; 1
150 legionowskiLegionowo Błaszczak Mariusz;
Durka Zenon (20);
2
151 lipskiLipsko
152 łosickiŁosice
153 makowskiMaków Mazowiecki
154 mińskiMińsk Mazowiecki Mroczek Czesław; 1
155 mławskiMława Koźlakiewicz Mirosław; 1
156 nowodworskiNowy Dwór Mazowiecki Zakrzewska Jadwiga Teresa; 1
157 ostrołęckiOstrołęka
158 ostrowskiOstrów Mazowiecka
159 otwockiOtwock
160 piaseczyńskiPiaseczno Grodzka Anna (13);
Kosecki Roman Jacek(19);
Dębski Artur(20);
Piechociński Janusz (20);
4
161 płockiPłock Zgorzelski Piotr; 1
162 płońskiPłońsk
163 pruszkowskiPruszków Czaplicka Barbara(20);
Rozenek Andrzej Tadeusz(31)
2
164 przasnyskiPrzasnysz
165 przysuskiPrzysucha
166 pułtuskiPułtusk Kowalczyk Henryk; 1
167 radomskiRadom
168 siedleckiSiedlce Borkowski Krzysztof Wawrzyniec; 1
169 sierpeckiSierpc
170 sochaczewskiSochaczew Małecki Maciej; 1
171 sokołowskiSokołów Podlaski Sawicki Marek Wacław; 1
172 szydłowieckiSzydłowiec Kopacz Ewa Bożena;
173 warszawski zachodniOżarów Mazowiecki Ujazdowski Kazimierz Michał (okr. 3) 1
174 węgrowskiWęgrów
175 wołomińskiWołomin Sasin Jacek Robert; 1
176 wyszkowskiWyszków
177 zwoleńskiZwoleń
178 żuromińskiŻuromin
179 żyrardowskiŻyrardów Sajak Paweł Ireneusz; 1
180 Opole Garbowski Tomasz;
Jaki Patryk;
Jarmuziewicz Tadeusz;
Kłosowski Sławomir,
4
181 brzeskiBrzeg
182 głubczyckiGłubczyce
183 kędzierzyńsko-kozielskiKędzierzyn-Koźle Kolenda-Łabuś Brygida; 1
184 kluczborskiKluczbork Buła Andrzej, PO 1
185 krapkowickiKrapkowice
186 namysłowskiNamysłów Tusk Łukasz 1
187 nyskiNysa Miller Rajmund 1
188 oleskiOlesno Korzeniowski Leszek 1
189 opolskiOpole Galla Ryszard;
Kępiński Adam;
2
190 prudnickiPrudnik Okrągły Janina 1
191 strzeleckiStrzelce Opolskie
192 Rzeszów Kamiński Tomasz Artur;
Dziadzio Dariusz Cezar;
Bury Jan;
3
193 Krosno Babinetz Piotr Mieczysław;
Piotrowicz Stanisław;
2
194 Przemyśl Kuchciński Marek Tadeusz; 1
195 Tarnobrzeg
196 bieszczadzkiUstrzyki Dolne
197 brzozowskiBrzozów
198 dębickiDębica Warzecha Jan Marek; 1
199 jarosławskiJarosław Golba Mieczysław Józef; 1
200 jasielskiJasło Rzońca Bogdan Józef;
Marcinkiewicz Małgorzata;
2
201 kolbuszowskiKolbuszowa Chmielowiec Zbigniew Michał; 1
202 krośnieńskiKrosno
203 leskiLesko
204 leżajskiLeżajsk Rynasiewicz Zbigniew Franciszek; 1
205 lubaczowskiLubaczów
206 łańcuckiŁańcut Ziobro Kazimierz Bronisław;
Gołojuch Kazimierz Edward;
2
207 mieleckiMielec Popiołek Krzysztof Andrzej;
Skowrońska Krystyna;
2
208 niżańskiNisko
209 przemyskiPrzemyśl Rząsa Marek Zdzisław;
Tomański Piotr;
2
210 przeworskiPrzeworsk
211 ropczycko-sędziszowskiRopczyce Kasprzak Mieczysław;
Moskal Kazimierz Marian;
Ożóg Stanisław;
3
212 rzeszowskiRzeszów Chomycz Małgorzata Maria;
Szlachta Andrzej;
2
213 sanockiSanok
214 stalowowolskiStalowa Wola Butryn Renata Celina; 1
215 strzyżowskiStrzyżów
216 tarnobrzeskiTarnobrzeg Pluta Mirosław Stanisław; 1
217 Białystok Jurgiel Krzysztof;
Piontkowski Dariusz;
Kamiński Mariusz;
Czykwin Eugeniusz;
Kudrycka Barbara;
Raczkowski Damian;
Tyszkiewicz Robert;
Żalek Jacek;
8
218 Łomża
219 Suwałki Zieliński Jarosław;
Kamińska Bożena;
2
220 augustowskiAugustów Rybakowicz Adam; 1
221 białostockiBiałystok
222 bielskiBielsk Podlaski
223 grajewskiGrajewo Borawski Edmund; 1
224 hajnowskiHajnówka
225 kolneńskiKolno
226 łomżyńskiŁomża Kołakowski Lech Antoni; 1
227 monieckiMońki
228 sejneńskiSejny
229 siemiatyckiSiemiatycze
230 sokólskiSokółka
231 suwalskiSuwałki
232 wysokomazowieckiWysokie Mazowieckie Bogucki Jacek; 1
233 zambrowskiZambrów
234 Gdańsk Fotyga Anna Elżbieta;
Łopiński Maciej Jan;
Jaworski Andrzej;
Bauć Piotr Paweł;
Nowak Sławomir Ryszard;
Pomaska Agnieszka Dominika; Guzowska Iwona Kamila;
Borowczak Jerzy Stanisław;
Blanik Leszek Robert;
Sellin Jarosław Daniel;
Rybicki Sławomir Piotr(34)
11
235 Gdynia Śniadek Janusz Józef;
Arciszewska-Mielewczyk Dorota Irvina; Biernacki Marek;
Aziewicz Tadeusz;
Hoppe Teresa Jadwiga;
5
236 Słupsk Szczypińska Jolanta Irena;
Konwiński Zbigniew Marek;
2
237 Sopot Tusk Donald Franciszek(19);
Hall Katarzyna;
2
238 bytowskiBytów
239 chojnickiChojnice
240 człuchowskiCzłuchów
241 kartuskiKartuzy Lamczyk Stanisław Józef; 1
242 kościerskiKościerzyna
243 kwidzyńskiKwidzyn Kozdroń Jerzy; 1
244 lęborskiLębork
245 malborskiMalbork
246 nowodworskiNowy Dwór Gdański
247 gdańskiPruszcz Gdański
248 puckiPuck Plocke Kazimierz Florian; 1
249 słupskiSłupsk
250 starogardzkiStarogard Gdański Neumann Sławomir Arkadiusz; 1
251 sztumskiSztum
252 tczewskiTczew
253 wejherowskiWejherowo Kłosin Krystyna Maria;
Budnik Jerzy Feliks;
2
254 Katowice Bodio Bartłomiej Jarosław (18); Chmielowski Piotr Sylwester;
Plura Marek Mirosław;
Wójcik Marek Krzysztof;
Ziętek Jerzy Marek;
Kołodziej Ewa Edyta;
6
255 Bielsko-Biała Pięta Stanisław Jan;
Nykiel Mirosława;
2
256 Bytom Brzezinka Jacek Piotr;
Szarama Wojciech Piotr;
2
257 Chorzów Nowak Maria Teresa; 1
258 Częstochowa Giżyński Szymon Stanisław;
Balt Marek Paweł;
Bramora Artur Franciszek;
Rozpondek Halina Leokadia;
Leszczyna Izabela Dorota;
Sztolcman Grzegorz Czesław;
6
259 Dąbrowa Górnicza Borkowski Jerzy;
Małecka-Libera Beata Maria;
2
260 Gliwice Pyzik Piotr Mieczysław;
Stolarski Marek Janusz;
Gałażewski Andrzej Józef;
Kaźmierczak Jan Piotr;
4
261 Jastrzębie-Zdrój Matusiak Grzegorz;
Gadowski Krzysztof Jan;
2
262 Jaworzno Saługa Wojciech Paweł; 1
263 Mysłowice
264 Piekary Śląskie Polaczek Jerzy Jan; 1
265 Ruda Śląska Tobiszowski Grzegorz Józef; Pietraszewska Danuta Róża; 2
266 Rybnik Piecha Bolesław Grzegorz;
Krząkała Marek Grzegorz;
2
267 Siemianowice Śląskie
268 Sosnowiec Święczkowski Bogdan Roman (okr.2); Górczyński Artur Robert;
Malik Ewa Danuta;
Klepacz Witold Janusz;
Pięta Jarosław;
5
269 Świętochłowice
270 Tychy Pierzchała Elżbieta Apolonia; 1
271 Zabrze Budka Borys Piotr; 1
272 Żory
273 będzińskiBędzin Andzel Waldemar Franciszek; 1
274 bielskiBielsko-Biała Szwed Stanisław;
Falfus Jacek Eugeniusz;
2
275 bieruńsko-lędzińskiBieruń
276 cieszyńskiCieszyn Trybuś Aleksandra Barbara;
Gluza Czesław Tadeusz;
2
277 częstochowskiCzęstochowa
278 gliwickiGliwice Szumilas Krystyna Maria; 1
279 kłobuckiKłobuck
280 lublinieckiLubliniec
281 mikołowskiMikołów Zaborowski Zbyszek; 1
282 myszkowskiMyszków Wiśniewska Jadwiga Maria; 1
283 pszczyńskiPszczyna Kowalski Sławomir Stanisław;
Kloc Izabela Helena;
Tomczykiewicz Tomasz Kazimierz;
3
284 raciborskiRacibórz Siedlaczek Henryk Piotr; 1
285 rybnickiRybnik
286 tarnogórskiTarnowskie Góry Głogowski Tomasz Marian; 1
287 wodzisławskiWodzisław Śląski Zawadzki Ryszard Józef; 1
288 zawierciańskiZawiercie Van der Coghen Piotr Artur;
Nemś Anna Ewa;
2
289 żywieckiŻywiec Pępek Małgorzata Anna; 1
290 Kielce Kopyciński Sławomir Piotr;
Gierada Artur Daniel;
2
291 buskiBusko-Zdrój Jarubas Adam Sebastian;
Miodowicz Konstanty Bronisław;
2
292 jędrzejowskiJędrzejów Pawlak Mirosław Antoni; 1
293 kazimierskiKazimierza Wielka
294 kieleckiKielce Cedzyński Jan;
Pietrzczyk Lucjan Marek;
2
295 koneckiKońskie
296 opatowskiOpatów
297 ostrowieckiOstrowiec Świętokrzyski Rusiecki Jarosław;
Górczyński Jarosław Jacek;
2
298 pińczowskiPińczów
299 sandomierskiSandomierz
300 skarżyskiSkarżysko-Kamienna Zuba Maria;
Bętkowski Andrzej Krzysztof;
Okła-Drewnowicz Marzena;
3
301 starachowickiStarachowice Lipiec Krzysztof Bogdan; 1
302 staszowskiStaszów
303 włoszczowskiWłoszczowa
304 Olsztyn Szmit Jerzy;
Arent Iwona Ewa;
Bublewicz Beata Maria;
Staroń Lidia Ewa;
Papke Paweł;
5
305 Elbląg Krasulski Leonard Seweryn;
Gelert Elżbieta Kazimiera;
2
306 bartoszyckiBartoszyce Sycz Miron; 1
307 braniewskiBraniewo Penkalski Wojciech Adam; 1
308 działdowskiDziałdowo Żelichowski Stanisław; 1
309 elbląskiElbląg
310 ełckiEłk Makowski Tomasz;
Orzechowski Andrzej;
2
311 giżycki Giżycko
312 gołdapski Gołdap
313 iławski Iława
314 kętrzyński Kętrzyn
315 lidzbarski Lidzbark Warmiński Cieśliński Piotr; 1
316 mrągowski Mrągowo
317 nidzicki Nidzica
318 nowomiejski Nowe Miasto Lubawskie
319 oleckiOlecko
320 olsztyński Cichoń Janusz Władysław; 1
321 ostródzki Ostróda Babalski Zbigniew; 1
322 piskiPisz Włodkowski Zbigniew; 1
323 szczycieński Szczytno
324 węgorzewskiWęgorzewo
325 Poznań Szałamacha Paweł Włodzimierz;
Dziuba Tadeusz Antoni;
Górski Tomasz Paweł;
Łybacka Krystyna Maria;
Banaszak Maciej;
Grupiński Rafał Szymon;
Tomczak Jacek Jerzy
7
326 Kalisz Rogacki Adam Maksym;
Racki Józef;
Witczak Mariusz Sebastian;
3
327 Konin Kwiatkowski Jacek;
Nowak Tomasz Piotr;
2
328 Leszno Borowiak Łukasz; 1
329 chodzieski Chodzież
330 czarnkowsko-trzcianecki Czarnków Janyska Maria Małgorzata; 1
331 gnieźnieński Gniezno Dolata Zbigniew;
Tomaszewski Tadeusz;
Arndt Paweł Antoni;
3
332 gostyński Gostyń Ardanowski Jan Krzysztof; 1
333 grodziski Grodzisk Wielkopolski Munyama Killion Munzele; 1
334 jarociński Jarocin Kłosowski Krzysztof; 1
335 kaliskiKalisz Aleksandrzak Leszek Grzegorz; 1
336 kępiński Kępno
337 kolskiKoło
338 konińskiKonin
339 kościańskiKościan Adamczak Małgorzata;
Ziemniak Wojciech Stanisław
2
340 krotoszyńskiKrotoszyn Orzechowski Maciej Bolesław; 1
341 leszczyńskiLeszno
342 międzychodzkiMiędzychód Ajchler Romuald Kazimierz; 1
343 nowotomyskiNowy Tomyśl
344 obornickiOborniki
345 ostrowskiOstrów Wielkopolski Dera Andrzej Mikołaj;
Walkowski Piotr;
2
346 ostrzeszowskiOstrzeszów
347 pilskiPiła Kraczkowski Maks;
Szejnfeld Adam Stanisław;
2
348 pleszewskiPleszew
349 poznańskiPoznań Kalemba Stanisław;
Kozłowska-Rajewicz Agnieszka; Dzikowski Waldy;
Szydłowska Bożena Stanisława;
Fiedler Arkady Elpidio;
5
350 rawickiRawicz
351 słupeckiSłupca Grzeszczak Eugeniusz Tomasz; 1
352 szamotulskiSzamotuły Rutnicki Jakub Adam; 1
353 średzkiŚroda Wielkopolska
354 śremskiŚrem
355 tureckiTurek
356 wągrowieckiWągrowiec Najder Jacek; 1
357 wolsztyńskiWolsztyn
358 wrzesińskiWrześnia Poślednia Krystyna; 1
359 złotowskiZłotów
360 Szczecin Brudziński Joachim Stanisław; Dobrzyński Leszek;
Napieralski Grzegorz Bernard;
Arłukowicz Bartosz Adam;
Litwiński Arkadiusz;
5
361 Koszalin Gawłowski Stanisław; 1
362 Świnoujście Żmuda – Trzebiatowska Ewa Ilona 1
363 białogardzkiBiałogard Strzałkowski Stefan Zdzisław; 1
364 choszczeńskiChoszczno
365 drawskiDrawsko Pomorskie
366 goleniowskiGoleniów Piątak Andrzej;
Kochan Magdalena Maria;
2
367 gryfickiGryfice Oświęcimski Konstanty Tomasz; 1
368 gryfińskiGryfino
369 kamieńskiKamień Pomorski
370 kołobrzeskiKołobrzeg Hoc Czesław;
Hok Marek Tomasz;
2
371 koszalińskiKoszalin
372 łobeskiŁobez
373 myśliborskiMyślibórz
374 polickiPolice Zaremba Renata; 1
375 pyrzyckiPyrzyce
376 sławieńskiSławno Lewandowski Andrzej; 1
377 stargardzkiStargard Szczeciński Jach Michał;
Ławrynowicz Zofia;
2
378 szczecineckiSzczecinek Suchowiejko Wiesław Jacek; 1
379 świdwińskiŚwidwin Wziątek Stanisław Czesław; 1
380 wałeckiWałcz Suski Paweł; 1

 

 

Powiaty bez posła 2011-2015 – plik w postaci Worda:

Powiaty bez posła-1
Cała tabela:

Lp. powiat Woj.
1. bolesławiecki Dolnosląskie
2. górowski
3. jeleniogórski
4. legnicki
5. lubański
6. lwówecki
7. milicki
8. polkowicki
9. strzeliński
10. średzki
11. wałbrzyski
12. wrocławski
13. ząbkowicki
14. zgorzelecki
15. złotoryjski
16. aleksandrowski Kujawsko-pomorskie
17. chełmiński
18. golubsko-dobrzyński
19. lipnowski
20. mogileński
21. radziejowski
22. rypiński
23. świecki
24. toruński
25. wąbrzeski
26. żniński
27. Zamość Lubelskie
28. chełmski
29. hrubieszowski
30. janowski
31. krasnostawski
32. kraśnicki
33. lubartowski
34. łęczyński
35. opolski ⇒ Opole Lubelskie
36. parczewski
37. świdnicki
38. włodawski
39. gorzowski ⇒ Gorzów Wielkopolski Lubuskie
40. krośnieński ⇒ Krosno Odrzańskie
41. międzyrzecki ⇒ Międzyrzecz
42. nowosolski ⇒ Nowa Sól
43. słubicki ⇒ Słubice
44. strzelecko-drezdenecki ⇒ Strzelce Krajeńskie
45. świebodziński
46. żagański ⇒ Żagań
47. żarski ⇒ Żary
48. bełchatowski ⇒ Bełchatów Łodzkie
49. brzeziński ⇒ Brzeziny
50. łaski ⇒ Łask
51. łódzki wschodni ⇒ Łódź
52. pajęczański ⇒ Pajęczno
53. piotrkowski ⇒ Piotrków Trybunalski
54. poddębicki ⇒ Poddębice
55. radomszczański ⇒ Radomsko
56. rawski ⇒ Rawa Mazowiecka
57. wieruszowski ⇒ Wieruszów
58. zduńskowolski ⇒ Zduńska Wola
59. bocheński ⇒ Bochnia Małopolskie
60. dąbrowski ⇒ Dąbrowa Tarnowska
61. miechowski ⇒ Miechów
62. suski ⇒ Sucha Beskidzka
63. lipski ⇒ Lipsko Mazowieckie
64. łosicki ⇒ Łosice
65. makowski ⇒ Maków Mazowiecki
66. ostrołęcki ⇒ Ostrołęka
67. ostrowski ⇒ Ostrów Mazowiecka
68. otwocki ⇒ Otwock
69. płoński ⇒ Płońsk
70. przasnyski ⇒ Przasnysz
71. przysuski ⇒ Przysucha
72. radomski ⇒ Radom
73. sierpecki ⇒ Sierpc
74. węgrowski ⇒ Węgrów
75. wyszkowski ⇒ Wyszków
76. zwoleński ⇒ Zwoleń
77. żuromiński ⇒ Żuromin
78. brzeski ⇒ Brzeg Opolskie
79. głubczycki ⇒ Głubczyce
80. krapkowicki ⇒ Krapkowice
81. strzelecki ⇒ Strzelce Opolskie
82. Tarnobrzeg Podkarpackie
83. bieszczadzki ⇒ Ustrzyki Dolne
84. brzozowski ⇒ Brzozów
85. krośnieński ⇒ Krosno
86. leski ⇒ Lesko
87. lubaczowski ⇒ Lubaczów
88. niżański ⇒ Nisko
89. przeworski ⇒ Przeworsk
90. sanocki ⇒ Sanok
91. strzyżowski ⇒ Strzyżów
92. Łomża Podlaskie
93. białostocki ⇒ Białystok
94. bielski ⇒ Bielsk Podlaski
95. hajnowski ⇒ Hajnówka
96. kolneński ⇒ Kolno
97. moniecki ⇒ Mońki
98. sejneński ⇒ Sejny
99. siemiatycki ⇒ Siemiatycze
100. sokólski ⇒ Sokółka
101. suwalski ⇒ Suwałki
102. zambrowski ⇒ Zambrów
103. bytowski ⇒ Bytów Pomorskie
104. chojnicki ⇒ Chojnice
105. człuchowski ⇒ Człuchów
106. kościerski ⇒ Kościerzyna
107. lęborski ⇒ Lębork
108. malborski ⇒ Malbork
109. nowodworski ⇒ Nowy Dwór Gdański
110. gdański ⇒ Pruszcz Gdański
111. słupski ⇒ Słupsk
112. sztumski ⇒ Sztum
113. tczewski ⇒ Tczew
114. Mysłowice Śląskie
115. Świętochłowice
116. Żory
117. bieruńsko-lędziński ⇒ Bieruń
118. częstochowski
119. kłobucki ⇒ Kłobuck
120. lubliniecki ⇒ Lubliniec
121. rybnicki ⇒ Rybnik
122. kazimierski ⇒ Kazimierza Wielka Świętokrzyskie
123. konecki ⇒ Końskie
124. opatowski ⇒ Opatów
125. pińczowski ⇒ Pińczów
126. sandomierski ⇒ Sandomierz
127. staszowski ⇒ Staszów
128. włoszczowski ⇒ Włoszczowa
129. elbląski Warmińsko-mazurskie
130. giżycki ⇒ Giżycko
131. gołdapski ⇒ Gołdap
132. iławski ⇒ Iława
133. kętrzyński ⇒ Kętrzyn
134. mrągowski Mrągowo
135. nidzicki Nidzica
136. nowomiejski Nowe Miasto Lubawskie
137. olecki -Olecko
138. szczycieński Szczytno
139. węgorzewski – Węgorzewo
140. chodzieski Wielkopolskie
141. kępiński Kępno
142. kolski – Koło
143. koniński
144. leszczyński – Leszno
145. nowotomyski – Nowy Tomyśl
146. obornicki – Oborniki
147. ostrzeszowski – Ostrzeszów
148. pleszewski – Pleszew
149. rawicki – Rawicz
150. średzki – Środa Wielkopolska
151. śremski – Śrem
152. turecki – Turek
153. wolsztyński – Wolsztyn
154. złotowski – Złotów
155. choszczeński – Choszczno Zachodniopomorskie
156. drawski – Drawsko Pomorskie
157. gryfiński – Gryfino
158. kamieński – Kamień Pomorski
159. koszaliński – Koszalin
160. łobeski – Łobez
161. myśliborski – Myślibórz
162. pyrzycki – Pyrzyce

 

 

 

2 298 wyświetlen