/Wojciech Błasiak – „Siedem dni ze Stanem Tymińskim”

Wojciech Błasiak – „Siedem dni ze Stanem Tymińskim”

Książka jest współczesnym reportażem z Kanady o Stanie Tymińskim, a równocześnie analizą szokowej transformacji Polski lat 1988 – 1991.

Odsłania jej polityczne i gospodarcze kulisy i ukazuje rolę wojskowych służb specjalnych. Pokazuje współczesne życie Tymińskiego w Kanadzie, a równocześnie przedstawia jego polską, kanadyjską i peruwiańską przeszłość. Nade wszystko jednak jest to analiza jego kampanii prezydenckiej z 1990 roku. Ujawnia nieznaną stronę tej kampanii, od roli wojskowych służb specjalnych, po zawartość jego sławnej czarnej teczki. Książka przedstawia równocześnie okoliczności powstania i realizacji planu Georga Sorosa i Jeffreya Sachsa, nazywanego tzw. planem Balcerowicza. Jest socjologiczną i ekonomiczną analizą procesów szokowej transformacji tak gospodarki, jak i społeczeństwa. Przedstawia też współczesne poglądy S. Tymińskiego na temat bieżącej sytuacji w Polsce.

Autor Wojciech Błasiak, dr nauk społecznych, socjolog i ekonomista, jest dziennikarzem, publicystą i naukowcem.

Cena 32 zł plus koszt wysyłki pocztowej.

Indywidualne zamówienia e-mail: siedemdni97@gmail.com

Błasiak_Siedem dni

Jerzy Gieysztor, recenzja książki Wojciecha Błasiaka „Siedem dni ze Stanem Tymińskim”

5 349 wyświetlen