/Próg wyborczy (klauzula zaporowa)

Próg wyborczy (klauzula zaporowa)

Próg wyborczy zwany inaczej klauzulą zaporową to mechanizm stosowany w proporcjonalnych systemach wyborczych. Jego celem jest ustalenie procentowego poziomu głosów, jaki partia musi osiągnąć w skali całego kraju, by móc dostać się do parlamentu.

Mechanizm ten jest stosowany przede wszystkim dlatego, by zapobiec zbyt dużemu rozdrobnieniu partyjnemu w parlamencie. W Polsce próg wyborczy został wprowadzony po raz pierwszy w 1993 r. po doświadczeniach Sejmu  wybranego w 1991 r., a w którym funkcjonowało niemal 20 partii politycznych, niezdolnych do efektywnego rządzenia. Obecnie próg wyborczy wynosi w wyborach do Sejmu RP 5% dla partii politycznych, a 8% dla koalicji partyjnych.

5 544 wyświetlen