/Wojciech Błasiak: Polska ordynacja jak liberum veto?

Wojciech Błasiak: Polska ordynacja jak liberum veto?

Z tej sytuacji jest bardzo proste wyjście. Człowiekiem, który po raz pierwszy, sformułował drogę wyjścia był śp. prof. Jerzy Przystawa, który tezę o konieczności zmiany ordynacji wyborczej w Polsce zdefiniował w 1992 roku. W 1993 roku założył we Wrocławiu Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, z którym jestem związany od 1994 roku.

Zdziwiła się Pani, że tak dawno została sprecyzowana droga wyjścia. To nie jest przypadek. Niemożności wyjścia z tej coraz gorszej dla Polski sytuacji, która ją spycha w matnię w każdej dziedzinie, winne są elity, a tych elit nie można wymienić dzięki tej ordynacji.

To są elity w znaczeniu elitarnego położenia, nie chodzi o ich poziom intelektualny, bo to jest intelektualna, moralna i osobowościowa hołota. To są ludzie, którzy nie przestrzegają elementarnych zasad i reguła moralnych, intelektualnych i politycznych. Wyjście sformułowane przez prof. Przystawę, a potem wypracowane przez Ruch, który odbył kilkadziesiąt konferencji naukowych, kilkaset sympozjów, niespotykaną ilość spotkań przez dwadzieścia parę lat. Bez oparcia finansowego, jedynie z niewielkich zbiórek od prywatnych osób, Ruch wykonał pracę naukowego instytutu, dużej wielkości. Są poszczególni naukowcy, którzy z nami sympatyzowali i popierali postulat. Natomiast środowisko naukowe jako całość, wszystkich nauk społecznych i prawnych, bojkotowało nas. Cenzura nieformalna tematu JOW była tak szczelna, że praktycznie nie można się było z tym przebić przez kilkanaście lat w ogóle (…).

Była to całkowita zmowa milczenia. Ta zmowa milczenia obowiązywała nie tylko w mediach, ale również w nauce polskiej, praktycznie wszędzie. I to, że dzisiaj 70% Polaków, wszelkie badania na to wskazują, od 2-3 już lat, jest za wprowadzeniem ordynacji większościowej, to jest sukces, to jest ta żmudna praca od dwudziestu paru lat, naszego Ruchu, dziesiątków, tysięcy ludzi, którzy się przez ten Ruch przewinęli, ich wysiłków, ich pieniędzy itd.

Z drem Wojciechem Błasiakiem rozmawiała Izabela Litwin. Wywiad został opublikowany 22 kwietnia 2015.

Część I rozmowy z drem Wojciechem Błasiakiem: Wojciech Błasiak: Polacy bez praw wyborczych, 8 kwietnia 2015

1 364 wyświetlen