/Wojciech Błasiak: Polacy bez praw wyborczych

Wojciech Błasiak: Polacy bez praw wyborczych

Mamy system, który jest fasadową demokracją.
Dlaczego ten Sejm jest taki ważny, a nie Senat? Bo jesteśmy w systemie parlamentarno-gabinetowym i ten kto panuje w Sejmie, panuje nad państwem, a kto panuje nad państwem, panuje nad Polską. Dlatego Sejm jest kluczowym ogniwem władzy w systemie parlamentarno-gabinetowym, gdyby to był system prezydencki czy pół-prezydencki to byłaby jeszcze inna sytuacja.

Tak naprawdę kluczem jest to, jak wybiera się przedstawicieli do Sejmu. Konstytucja mówi, że my jako Naród, jako społeczeństwo, jesteśmy suwerenem tego państwa czyli jego panem. Tę naszą władzę suwerena sprawujemy poprzez dwa mechanizmy. Mechanizm pośredni czyli mamy prawo wybierać naszych przedstawicieli. Okazuje się, że nie mamy prawa wybierać naszych przedstawicieli, bo oni sami się wybierają.


Z drem Wojciechem Błasiakiem rozmawiała Izabela Litwin, nagranie z 8 kwietnia 2015r.

669 wyświetlen