/Leszek Miller – wywiad dla portalu onet.pl z 2.04.2012 r.

Leszek Miller – wywiad dla portalu onet.pl z 2.04.2012 r.


 – Okręgi jednomandatowe?


– Nie, dlatego, że okręgi jednomandatowe są sprzeczne z ważną zasadą proporcjonalności.

 

Wynika z tego, że L. Miller jest wierny zasadzie zapisanej w konstytucji, tylko, że nikt w Polsce nie zdefiniował tej konstytucyjnej zasady zapisanej w art. 96 p. 2.

 

Według konstytucjonalisty, prof. Stanisława Gebethnera: zapisana w art. 96 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 roku zasada proporcjonalności nie jest prawnie zdefiniowana (komentarz do ustawy z 12.04.2001 r.).

 

Prof. Piotr Winczorek w artykule Inna jednomandatowość ("Rzeczpospolita" nr 117 z 21 maja 2003 r.) stwierdza: Zapisana w Konstytucji zasada proporcjonalności winna być rozumiana dosłownie.

 

W pewnym sensie, tzw. problem proporcjonalności został rozwiązany 28.10.2004 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich (pismo RPO-480800-I/04/HG) w odpowiedzi na postawiony przez mec. Pawła Kawarskiego zarzut nieproporcjonalności polskich wyborów, w którym Rzecznik stwierdził: Nie narusza to zasady proporcjonalności, gdyż liczba posłów wybieranych w okręgu jest proporcjonalna do liczby mieszkańców Czyli proporcjonalność to nie tylko wybory wielomandatowe i głosowanie na listy partyjne, to również mandat odpowiadający pewnej puli mieszkańców. Wynika z tego, że konstytucja gwarantuje zasadę, a nie metodę podziału mandatów. Aby spełnić tę konstytucyjną zasadę proporcjonalności, ustawodawca może w ordynacji skorzystać z różnych metod jej realizacji: jednomandatowej (technicznie najprostszej), przelicznikowej (przeliczania głosów na mandaty jak np.: d¢Hondta, czy Sainte-Laguë), kombinowanej (przelicznikowej w połączeniu z jednomandatową). W każdej z metod istotnym jest, aby mandat odpowiadał, w miarę, tej samej puli wyborców. Im dokładniej tym bardziej proporcjonalnie.

 

Tak więc, jednomandatowość nie jest w sprzeczności z proporcjonalnością. Aby zanegować jednomandatowość należy znaleźć inny argument.

 

Podpowiadam taki np.: Nie, dlatego, że w okręgach jednomandatowych to obywatele będą decydowali kto zostanie posłem, a w obecnej ordynacji decyduje o tym szef partii i dlatego jestem przeciw okręgom jednomandatowym.

 

Teraz się zgadzam z  logiczną i spójną argumentacją.

 

 

 

Mariusz Wis – Fundacja im. Jamesa Madisona

 

 

 

913 wyświetlen