/Zmarł Romuald Lazarowicz (1953-2019)

Zmarł Romuald Lazarowicz (1953-2019)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Romualda Lazarowicza (11.08.1953 – 2.08.2019), jednego z twórców i ofiarnego uczestnika Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, współautora wielu opracowań postulujących reformę prawa wyborczego w III RP i członka Stowarzyszenia JOW. W 1996 r. Romuald Lazarowicz wydał wraz z Jerzym Przystawą zbiór tekstów pt. „Otwarta księga. O jednomandatowe okręgi wyborcze”, który do dziś jest fundamentalną pozycją postulującą radykalną zmianę sposobu wybierania posłów do Sejmu RP.

Od pierwszego wydania do końca, przez kilkanaście lat, Romek Lazarowicz był współredaktorem Biuletynu Informacyjnego Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW. Był tytanem pracy, zawsze mogliśmy na niego liczyć i był po „naszej stronie”.

W jednym z artykułów, napisanym wspólnie przez Romka i prof. Jerzego Przystawę, czytamy: „Dlaczego Polacy godzą się na bierne podążanie zafundowaną nam przez światłych przywódców koleiną? Dlatego, że w większości nie zdają sobie sprawy z istnienia innej możliwości, że o możliwości tej nie dyskutuje się, a jeśli już, to przedstawia się ją w nader zniechęcających barwach. Przełamywanie stanu tej niewiedzy to dziś obowiązek ludzi naprawdę zainteresowanych losami kraju – niezależnie od politycznych opcji i poglądów. Ordynacja większościowa bowiem stworzy realną szansę na przełom – wtedy dopiero będą mogły dojść do głosu prawdziwe racje, wtedy będzie możliwe uporządkowanie własnego domu”.

Romek Lazarowicz był w latach PRL wybitnym opozycjonistą, autorem, redaktorem, wydawcą i kolporterem wydawnictw podziemnych. Był zaliczony przez SB do osób szczególnie groźnych dla PRL, zakwalifikowany do kategorii SOR (Sprawa Operacyjnego Rozpracowania), obejmującej osoby poddane szczególnie intensywnej inwigilacji. Od 1980 roku należał do NSZZ „Solidarność”, a po wprowadzeniu Stanu Wojennego 13 grudnia 1982 współtworzył we Wrocławiu „Solidarność Walczącą”.

Śmierć Romka to wielka strata dla Ruchu JOW. Praca pokolenia Romka Lazarowicza nie została skończona. Niewielu mamy w dzisiejszych czasach bohaterów, dlatego pamiętajmy o Nim. Niech Jego życie będzie przykładem dla nas wszystkich.

Cześć Jego pamięci!

*na zdjęciu: Helena i Romuald Lazarowicz, Wrocław, 11 listopada 2008

 

2 400 wyświetlen